logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

PROJEKT "NOWA ZIEMIA"

logo gra2

Encyklika papieża Franciszka stała się dla Centrum Rozwiązań Systemowych i Obserwatorium Społecznego inspiracją do przygotowania projektu edukacyjnego „Nowa Ziemia – katecheci zwiększają wrażliwość młodych katolików na zmiany klimatu”. Projekt wspiera Instytut Nauk Społecznych Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej.

Projekt stawia za cel zwiększenie świadomości i wrażliwości młodych katolików oraz ich rodzin na zmiany klimatu. Cel ten chcemy osiągnąć poprzez przygotowanie i przekazanie katechetom innowacyjnych, interaktywnych narzędzi edukacyjnych, które wzbogacą lekcje religii prowadzone w szkołach.

Encyklika papieża Franciszka „Laudato si” jest poświęcona, jak czytamy w jej tytule, „trosce o wspólny dom” – czyli o dzieło stworzenia powierzone przez Boga wszystkim ludziom. Dotychczasowe nauczanie społeczne Kościoła, którego przedmiotem zawsze była troska o godność i prawa człowieka oraz sprawiedliwość społeczną – Franciszek rozszerza apelując o szacunek dla całego stworzenia. Przypomina, że zadaniem człowieka nie jest bezmyślne i egoistyczne wykorzystywanie darów natury, ale odpowiedzialność za nie. Na tym właśnie polega prawidłowe odczytanie Bożego planu wobec stworzenia.

Każdy uczestniczący w projekcie katecheta otrzyma komplet materiałów edukacyjnych w tym komplet 5 gier planszowych dedykowanych młodzieży w wieku 10 – 15 lat wraz z omówieniem oraz scenariusze lekcji. W projekcie weźmie udział do 50 katechetów, którzy przeprowadzą lekcje z setką uczniów każdy. Ilość miejsc jest ograniczona. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu “Transition Cities”, finansowanego ze środków Komisji Europejskiej (Climate-KIC).

W ramach projektu oferujemy NIEODPŁATNIE:

• jednodniowe szkolenie (certyfikowane)
• innowacyjne narzędzia edukacyjne (gra planszowa z konspektem)
• scenariusze lekcji
• materiały merytoryczne
• dodatkowe materiały edukacyjne

Terminy szkolenia:

grupa 1 – 19 października 2016 r. godziny 16:00 -19:30
grupa 2 – 21 października 2016 r. godziny 16:00 -19:30
Miejsce: budynek Papieskiego Wydziału Teologicznego, pl. Katedralny 1, sala 30

Formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Centrum Rozwiązań Systemowych. Więcej informacji udziela także Obserwatorium Społeczne.