Slide background
Slide background

Slide background
Slide background

Rok akademicki

2 0 2 0 / 2 0 2 1

Slide background

PROCEDURY POSTĘPOWANIA

Slide background

W PRZYPADKU ZAKAŻENIA

STYPENDIUM BAWARSKIE

IMG 3734aBawarskie Ministerstwo Nauki, Badań i Sztuki ponownie wychodzi z ofertą rocznych stypendiów na rok akademicki 2017/18 skierowaną do absolwentów szkół wyższych z Bułgarii, Chorwacji, Polski, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Czech, Ukrainy i Węgier, którzy zdecydowali się podjąć studia podyplomowe w Bawarii.

Stypendium to przyznawane jest wstępnie na rok, ale na wniosek można je maksymalnie dwukrotnie przedłużać (łącznie do trzech lat). Wypłacane w dwunastu ratach stypendium wynosi rocznie 8.400 euro (700 euro miesięcznie). Celem rocznego programu stypendialnego jest promowanie współpracy naukowej oraz wymiany studenckiej między Bawarią a krajami Europy Środkowej i Wschodniej.

Więcej informacji na stronie uni-regensburg.de (język niemiecki).