logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

WSPÓLNOTA PRZYJACIÓŁ PWT

Ks. Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu zwraca się z zaproszeniem do wszystkich ludzi dobrej woli.

Ks. prof. Włodzimierz Wołyniec zaprasza do Wspólnoty Przyjaciół Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Jest to nowa inicjatywa skierowana do wszystkich osób życzliwych naszej Uczelni. Jej głównym i jedynym celem jest duchowe wspieranie pracowników i studentów PWT codzienną modlitwą. Członkowie Wspólnoty Przyjaciół PWT będą zapraszani na cykliczne dni skupienia prowadzone przez ks. Rektora i jego współpracowników oraz cieszyć się będą szczególną pamięcią modlitewną społeczności akademickiej naszej Uczelni.

Przystąpienie do Wspólnoty Przyjaciół PWT polega na wypełnieniu elektronicznej deklaracji i otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem przyjęcia.