logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

T E O F I L K A

Jak na zwykłą krówkę ma zbyt wiele różnych znaczeń i na tym prawdopodobnie polega jej całkowita niezwykłość.

Najpierw etymologia: Teofilka to „przyjaciółka Boga”, a przyjaźń i zażyłość z Bogiem to zadanie i powinność każdego chrześcijanina. Jej imię to akronim, powstały z fragmentów nazw kierunków, które można studiować na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu: TEOlogia-FILozofia-pedagogiKA. Teofilkowe wnętrze jest nie tylko mleczno-słodkie, ale również brzemienne w ważkie przesłanie. W tym roku są nim bardzo aktualne słowa papieża Franciszka wypowiedziane podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie:

  • - Młody człowiek pozbawiony pamięci i bez odwagi nie jest nadzieją na przyszłość.
  • - Szczęście rodzi się i rozkwita w miłosierdziu.
  • - Łatwiej jest budować mosty, niż wznosić mury! Miejcie odwagę!
  • - Bóg jest jednak nieustępliwy w nadziei: zawsze wierzy, że możemy się podnieść.
  • - Jeśli nie dasz z siebie tego, co w tobie najlepsze, świat nie będzie inny.

Każde z tych zdań to wezwanie, najpierw do przemyśleń, później do znalezienia jednej osoby, która otrzymała takie samo przesłanie i pamiętaniu o niej w modlitwie.
Wreszcie w słowie „Teofilka” streszcza się także, a może przede wszystkim, tegoroczny udział Drużyny PWT w 47. Pieszej pielgrzymce wrocławskiej do św. Jadwigi w Trzebnicy, jaka miała miejsce w wigilię uroczystości Patronki Dolnego Śląska, 15 października br.
Drużyna PWT liczyła 25 osób (5 kapłanów i 20 studentów). Księża głosili konferencje na tegoroczny temat pielgrzymki, którym było: „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię. Podpalacz! Łk 12, 49-53”. Opowiadali także o dwóch inicjatywach, jakie w ostatnim czasie powstały na naszej Uczelni. Pierwsza z nich zrodziła się z potrzeby duchowego wsparcia społeczności akademickiej PWT. Jest nią Wspólnota Przyjaciół Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, której jedynym zadaniem jest codzienna modlitwa za pracowników i studentów naszej Papieskiej Wszechnicy. Druga inicjatywa stanowi pokłosie ŚDM-u. Już wkrótce przy PWT otworzy podwoje Teologiczna Akademia Młodych. TAM jest przedsięwzięciem skierowanym do młodzieży szkół średnich. Będzie miała formę „latającego uniwersytetu”, w którym młodzi, w różnych miastach Dolnego Śląska będą mieli okazję uczestniczyć w spotkaniach, warsztatach, wykładach z dziedzin uprawianych na PWT. Natomiast nasi studenci (świeccy i klerycy seminarium duchownego) wzięli na siebie największy ciężar Drużyny PWT. Każdy i każda z nich dźwigała w swoim pielgrzymim plecaku kilka kilogramów Teofilek, którymi częstowali pielgrzymów, opowiadając przy tym o ich bogatym znaczeniu.
Zaiste błogosławiony to trud, miejmy nadzieję, że przyniesie wkrótce nie mniej błogosławione owoce.

images/teofilka2016_01d.jpgimages/teofilka2016_02d.jpgimages/teofilka2016_03d.jpgimages/teofilka2016_04d.jpgimages/teofilka2016_05d.jpgimages/teofilka2016_06d.jpgimages/teofilka2016_07d.jpgimages/teofilka2016_08d.jpgimages/teofilka2016_09d.jpgimages/teofilka2016_10d.jpgimages/teofilka2016_11d.jpgimages/teofilka2016_12d.jpgimages/teofilka2016_13d.jpgimages/teofilka2016_14d.jpgimages/teofilka2016_15d.jpgimages/teofilka2016_16d.jpgimages/teofilka2016_17d.jpgimages/teofilka2016_18d.jpgimages/teofilka2016_19d.jpgimages/teofilka2016_20d.jpg
FOT. W. Sulima