logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

WARTO WIEDZIEĆ

newsNa Papieski Wydział Teologiczny, po wakacyjnej przerwie, powrócił cykliczny program edukacyjny "Warto Wiedzieć". Na spotkanie, które odbyło się 20 października, przybyła liczna grupa młodzieży z klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W gronie 106 osób była także młodzież z Oleśnicy i Polanicy Zdrój.

Tematem czwartkowego spotkania było: "Sprawy najważniejsze w antologii tekstów z Pieśni nad pieśniami i w Hymnie o miłości z 1 Kor 13". W powyższy temat wprowadził biblista ks. dr Ryszard Zawadzki, który wyjaśnił zasadnicze przesłanie tego tekstu i dokonał jego egzegezy.

Temat miłości z Pnp i 1 Kor 13 znajduje swoje mocne odbicie w sztuce i o tym opowiadała w drugiej części mgr Jadwiga Jasińska-Sadura, historyk sztuki, wskazując przede wszystkim na zabytki Wrocławia i Dolnego Śląska. Wykład połączony był z prezentacją multimedialną, dzięki której młodzież mogła zobaczyć, jak wyglądają omawiane obrazy lub rzeźby, a także jakie znaczenie w sztuce mają niektóre symbole (zwierzęta, rośliny i kolory).

W ostatniej, trzeciej części, temat zinterpretował historyk literatury dr hab. Bogusław Bednarek, ukazując zasadnicze motywów omawianego tekstu biblijnego w dziełach literackich różnych epok. Nawiązał do "Kazań świętokrzystkich", emblematów Z. Morsztyna oraz do powieści kryminalnej Umberto Eco - "Imię Róży".

 

Na zakończenie każdej części spotkania został przeprowadzony quiz, podczas którego zadawane były pytania dotyczące tematu wykładu. 9 osób zostało obdarowanych wyjątkowymi nagrodami książkowymi. Dla losowo wybranych uczestników przygotowano upominki niespodzianki.

Program "Warto Wiedzieć" skierowany jest dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych i jest objęty Patronatem honorowym Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz współfinansowany przez Miasto Wrocław. Zgłoszenia grup z opiekunami odbywają się drogą mailową. Szczegóły TUTAJ.

Kolejne spotkanie odbędzie się 10 listopada o g. 12:00 w auli PWT. Tematem przewodnim będzię: "Sensy przypowieści ewangelicznych".

images/warto2016/1d.jpgimages/warto2016/2d.jpgimages/warto2016/3d.jpgimages/warto2016/4d.jpgimages/warto2016/5d.jpgimages/warto2016/6d.jpgimages/warto2016/7d.jpgimages/warto2016/8d.jpgimages/warto2016/9d.jpgimages/warto2016/10d.jpgimages/warto2016/11d.jpgimages/warto2016/12d.jpgimages/warto2016/13d.jpgimages/warto2016/14d.jpgimages/warto2016/15d.jpgimages/warto2016/16d.jpgimages/warto2016/17d.jpgimages/warto2016/18d.jpgimages/warto2016/19d.jpg