logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

„Książka Roku”

25.05.2015 Wrocławski wkład w jubileusz

Na plenarnym posiedzeniu Komitetu Nauk Teologicznych PAN w dniu 24 listopada 2016 r w Warszawie rozstrzygnięty został konkurs o tytuł „Książka Roku”.

Za najlepszą polską publikację teologiczną spośród rozpraw wydanych w 2015 r. uznana została książka ks. prof. PWT dr. hab. Rajmunda Pietkiewicza „Biblia Polonorum. Historia Biblii w języku polskim, (t. V: Biblia Tysiąclecia (1965-2015), Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2015)”.

Publikacja jest swoistym hołdem oddawanym osobom i instytucjom, które podjęły się trudu prac translatorskich, redakcyjnych i wydawniczych. Na blisko 500 stronach książki znajdziemy informacje m.in. na temat genezy i historii powstania Biblii Tysiąclecia, ingerencji cenzury kościelnej i państwowej w tekst pierwszego wydania, potrzeby kolejnych wydań i przedruków oraz znaczenia polskiego przekładu dla rozwoju biblistyki.

Nagrodzona książka powstała w serii „Biblia Polonorum. Historia Biblii w języku polskim”. Redaktorem serii jest ks. prof. PWT dr hab. Rajmund Pietkiewicz.