logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Konferencja o bezpieczeństwie

konf bezpieczenstwo news

Druga konferencja naukowa „Racjonalizacja procesów zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych” odbyła się na PWT. Spotkanie zorganizowała Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Religii PWT.

Współorganizatorami konferencji był Wydział Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Tegoroczna konferencja koncentrowała się przede wszystkim, wokół spraw związanych z ochroną ludności uczestniczącej w zgromadzeniach religijnych w kontekście obowiązującego prawa oraz opartych na nim rozwiązań administracyjnych. W naturalny sposób nawiązywała do ubiegłorocznej, podczas, której główny nacisk położono na kwestie ochrony przeciwpożarowej, problemy psychologiczne oraz te związane z porządkiem publicznym.

Kościół Katolicki od lat organizuje zgromadzenia religijne organizowane poza świątyniami, z racji liczby ich uczestników są wyzwaniem dla tych wszystkich, którzy są ich organizatorami. Wyzwania te mają głównie charakter prawny, administracyjny oraz organizacyjny.

Do grupy takich zgromadzeń zaliczane są między innymi: procesje, pielgrzymki do miejsc kultu, zgromadzenia przy pomnikach świętych czy kapliczkach, a także msze polowe. Przy organizacji tego typu uroczystości należy stosować, odpowiednio do sytuacji, szczególne środki ostrożności w celu zapewnienia wszystkim uczestnikom maksimum bezpieczeństwa. Organizatorzy tych zgromadzeń korzystają z własnych służb porządkowych, a także z pomocy państwowych organów i instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego tj. policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, które działają w oparciu o własne przepisy, ustawy i zarządzenia, mające na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wiernych.

Patronat nad konferencją objął abp Józef Kupny, Kanclerz Wielki PWT oraz nadinsp. Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji.