Slide background
Slide background

Rok akademicki

2 0 2 0 / 2 0 2 1

Slide background
Slide background

PROCEDURY POSTĘPOWANIA

Slide background

W PRZYPADKU ZAKAŻENIA

O Zanussim u franciszkanów

zanussi

II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa w ramach projektu „Wiara - Kultura - Kino” „Człowiek w obliczu wielkich pytań. Kino Krzysztofa Zanussiego” odbyła się 8 marca 2017 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów Prowincji św. Jadwigi we Wrocławiu.

Konferencja rozpoczęła wspólna Eucharystia, której przewodniczył Minister Prowincjalny o. dr Alan Brzyski OFM.

Konferencję otworzył rektor Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów o. dr Wawrzyniec Z. Wojtyra OFM. Moderatorem pierwszej sesji plenarnej była s. dr Joanna K. Wawrzynów OSU. W tej części konferencji o głosie sumienia w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego mówił o. prof. dr hab. Witold Kawecki CSsR (UKSW Warszawa). O teologii kina natomiast ks. prof. dr hab. Marek Lis (UO Opole). Na zakończenie przedpołudniowej sesji, wykład o nauczanie Jana Pawła II w filmowej twórczości Krzysztofa Zanussiego zaprezentowała prof. dr hab. Mariola Marczak (UWM Olsztyn).

Drugą sesję plenarną otworzył swoim wykładem „Z rozumem po wiarę” prof. Krzysztof Zanussi. Później odbyła się dyskusja „Z pytaniem do Mistrza …”.

Równolegle odbywała się sesja studentów i doktorantów, podczas której były podejmowane m.in. takie tematy jak: Sacrum w filmach Krzysztofa Zanussiego, kino Krzysztofa Zanussiego inspiracją do życia uważnego czy prawda i wolność w kontekście filmu „Cwał”.