logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Człowiek wobec informacji

krzyz news

II filozoficzna konferencja studentów i doktorantów „Człowiek wobec informacji” odbyła się w Sali Senatu PWT. Spotkanie zorganizował Instytut Filozofii Chrześcijańskiej PWT we Wrocławiu. Wzięli w niej udział studenci i doktoranci filozofii i teologii z czterech uczelni w Polsce.

Wśród prelegentów byli studenci i doktoranci z Uniwersytetu Opolskiego, Politechniki Wrocławskiej, Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Spotkanie otworzył ks. prof. dr hab. Jerzy Machnacz, dyrektor Instytutu Filozofii Chrześcijańskiej PWT we Wrocławiu. Mówił m.in. o tym, że informacja towarzyszy człowiekowi od zawsze jednak w XX oraz w XXI wieku jej multimedialność i ogromna ilość jaka do nas dociera każdego dnia powoduje, że może się ona stać bardzo niebezpieczna. Obecnie wręcz musimy się przed informacją bronić.

W pierwszej sesji konferencji uczestnicy mogli wysłuchać wystąpień m.in. o funkcji poznawczej symbolu w ujęciu Dionizego Areopagity, słowie jako podstawowym środku komunikacji w świetle kultury żydowskiej czy o realizmie poznania w ujęciu Mieczysława Alberta Krąpca.

Druga sesja wypełniła takie wystąpienia jak: Jezusa z Nazaretu przesłanie o Bogu, uczucie metafizyczne w sztuce i jego rola w swoistym przeżywaniu własnego istnienia, między potencjalnym pracownikiem, a potencjalnym pracodawcą – etyczny wymiar wymiany informacji na etapie rekrutacji i zatrudnienia.

Podejmowano także temat informacji w świecie wirtualnym czy ybrane aspekty problemu uzależnienia od mediów - ujęcie problemu w nurcie noopsychosomatycznym. Podczas ostatniej, trzeciej sesji dzisiejszej konferencji można było wysłuchać wykładów: wyłuskiwać informacje z natury, między filozofią przyrody a chemią Roberta Boyle’a, racjonalność świata w ujęciu Michała Hellera, człowiek wobec informacji według Stanisława Lema w Summa Technologiae oraz pojęcie natłoku informacyjnego w ujęciu Alvina Tofflera.