logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

O naturze i obrazie Boga

16052017 2d

"Natura Dei et Imago Dei - Filozoficzne koncepcje natury i obrazu Boga w chrześcijaństwie" – to tytuł cyklicznej konferencji naukowej, którą zorganizował na Instytut Filozofii Chrześcijańskiej PWT we współpracy z Międzynarodowym Towarzystwem Filozoficzno-Teologicznym.

W konferencji, która odbyła się 16 maja 2017 roku w sali Senatu PWT, wzięli udział przedstawiciele Papieskiego Wydziału Teologicznego, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Politechniki Wrocławskiej. Rozmawiano m.in. o koncepcjach Boga w ujęciu Gerdy Walther, Bogu Osobowym w filozofii mistyków nadreńskich, pierwszych możliwych obrazach Boga w pierwotnym religijnym doświadczeniu człowieka czy koncepcji Boga i Logosu w pismach Orygenesa z Aleksandrii.

Nagrania wszystkich wykładów wygłoszonych podczas konferencji można wysłuchać w dziale Multimedia -> Konferencje naukowe i sympozja(kliknij)

 

 

 

 

16052017 1d

16052017 3d