logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

MWM – podsumowanie

matura-2017

Zakończyły się tegoroczne matury. Zakończyło się też dzieło Modlitewnego Wsparcia Maturzysty (MWM). Do dzieła przyłączyło się blisko 250 osób. Codziennie modlili się w intencji maturzystów o pomyślne zdanie egzaminów i wybór drogi życiowej zgodnej z wolą Bożą.

Przez kilka ostatnich miesięcy maturzyści, którzy chcieli aby za nich się modlić jak i osoby, które chciały modlić się za maturzystów, zgłaszali się do MWM. W sumie było prawie 250 osób. Za każdego maturzystę, aż do dnia egzaminów, codziennie modliła się jedna osoba.

Najwięcej uczestników MWM modlących się za młodych kończących szkołę ponadgimnazjalną było ze środowiska Papieskiego Wydziału Teologicznego. Byli to studenci dzienni i zaoczni, profesorowie i pracownicy administracyjni a także słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWT. W tej grupie nie brakło także rodziny, przyjaciół a także nauczycieli maturzystów. Zdarzało się także, że sami abiturienci prosząc o modlitwę podejmowali jednocześnie modlitwę za swojego rówieśnika. Od 4 do 23 maja o 18.30 odprawiana była msza św. w Archikatedrze wrocławskiej w intencji abiturientów, którą sprawowali profesorowie Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Podczas dzieła MWM było kilka punktów szczególnych. Pierwszy z nich to pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę, która odbyła się 10 marca. Pani Jasnogórskiej młodzi ludzie zawierzyli egzamin dojrzałości oraz wybór drogi życiowej zgodny z wolą Bożą. Kolejnym ważną chwilą była msza św. w przeddzień matur 3 maja, w Uroczystość NMP Królowej Polski.

Dodatkowo w ramach duchowego przygotowania do matury, Biuro Promocji PWT we współpracy z Diecezjalnym Duszpasterstwem Młodzieży przygotowało broszurę, która miała pomóc tegorocznym maturzystom w duchowym przygotowaniu się do egzaminu dojrzałości. W materiałach umieszczonych w broszurze „Duchowe przygotowanie do matury 2017” każdy maturzysta mógł znaleźć m.in. modlitwę zawierzenia czy wskazówki jak przygotować się do sakramentu pojednania.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w dzieło MWM!