Slide background
Slide background

Rok akademicki

2 0 2 0 / 2 0 2 1

Slide background
Slide background

PROCEDURY POSTĘPOWANIA

Slide background

W PRZYPADKU ZAKAŻENIA

Pozamszalny kult Eucharystii

pozamszalny

"Pozamszalny kult Chrystusa w Eucharystii" - to tytuł sympozjum naukowego zorganizowanego 30 maja 2017 roku na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Wpisuje się ona w obchody dwudziestej rocznicy 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego.

Wśród tematów poruszanych podczas spotkania, nie zabrakło przypomnienia celu i przebiegu kongresu sprzed dwóch dekad. Była też mowa o krystalizacji doktryny katolickiej o obecności Chrystusa pod postaciami chleba i wina na Soborze Trydenckim wobec nauki Lutra oraz o procesie posoborowego porządkowania form kultu eucharystycznego. Wśród tematów nie zabrakło norm prawnych dotyczących przechowywania Eucharystii, procesji eucharystycznych, pobożności eucharystycznej, cudów eucharystycznych i aktualnych obrzędów udzielania Komunii świętej poza Mszą świętą.

Wszystkie wystąpienia z tego sympozjum można odsłuchać w dziale multimedia -> konferencje naukowe i sympozja.

images/2017/05/20170530-pozamszalny_01d.jpgimages/2017/05/20170530-pozamszalny_02d.jpgimages/2017/05/20170530-pozamszalny_03d.jpgimages/2017/05/20170530-pozamszalny_04d.jpgimages/2017/05/20170530-pozamszalny_05d.jpgimages/2017/05/20170530-pozamszalny_06d.jpgimages/2017/05/20170530-pozamszalny_07d.jpgimages/2017/05/20170530-pozamszalny_08d.jpgimages/2017/05/20170530-pozamszalny_09d.jpgimages/2017/05/20170530-pozamszalny_10d.jpg