logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

W dwudziestą rocznicę 46. MKE

prymicje

Międzynarodowa konferencja naukowa „To czyńcie na moją pamiątkę”, która została zorganizowana na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu zgromadziła wielu znakomitych prelegentów z kraju i z zagranicy.

Spotkanie zostało zorganizowane z okazji trwających we Wrocławiu obchodów dwudziestej rocznicy 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego i wizyty św. Jana Pawła II w 1997 roku.

Sesję naukową otworzył wykład abp. Piero Mariniego. Przewodniczący Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych i wieloletni ceremoniarz papieża św. Jana Pawła II, zwrócił uwagę na relację między celebracją i pobożnością eucharystyczną. Szczególne znaczenie ma fakt, że każda adoracja ma swoje źródło w sprawowanej Eucharystii i z niej powinna wypływać i do niej zdążać.

Następnie Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk z KUL mocno podkreślił ekspiacyjny i ofiarniczy charakter celebracji Eucharystii na podstawie Słowa Bożego. Drugi z zagranicznych gości, ks. prof. René Roux rektor Wydziału Teologicznego w Lugano (Facoltà di Teologia di Lugano) ukazał Eucharystię jako rzeczywistość obiektywną, której rozumienie rozwijało się w czasie Ojców Kościoła. Ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, przedstawił katolicką naukę o obecności Chrystusa w Eucharystii i na zakończenie sesji ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, przedstawił jak dyskusje teologiczne na temat Eucharystii i obecności Chrystusa przenieść i skupić w życiu chrześcijańskim, jak żyć mszą św. na co dzień.

Kolejną częścią konferencji był panel dyskusyjny z udziałem prelegentów do których dołączył także ks. bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy w Świdnicy i przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP. Na zakończenie spotkania odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu w Archikatedrze Wrocławskiej, której przewodniczył ks. bp Jacek Kicińcki z muzyczną oprawą scholii studentów PWT we Wrocławiu.

Wszystkie nagrania wykładów i panelu z Konferencji są dostępne w dziale multimedia -> konferencje naukowe i sympozja.

images/2017/06/20170608-kongres_001d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_002d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_003d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_004d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_005d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_006d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_007d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_008d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_009d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_010d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_011d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_012d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_013d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_014d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_015d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_016d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_017d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_018d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_019d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_020d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_021d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_022d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_023d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_024d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_025d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_026d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_027d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_028d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_029d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_030d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_031d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_032d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_033d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_034d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_035d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_036d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_037d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_038d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_039d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_040d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_041d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_042d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_043d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_044d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_045d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_046d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_047d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_048d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_049d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_050d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_051d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_052d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_053d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_054d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_055d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_056d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_057d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_058d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_059d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_060d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_061d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_062d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_063d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_064d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_065d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_066d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_067d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_068d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_069d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_070d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_071d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_072d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_073d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_074d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_075d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_076d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_077d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_078d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_079d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_080d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_081d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_082d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_083d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_084d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_085d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_086d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_087d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_088d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_089d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_090d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_091d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_092d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_093d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_094d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_095d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_096d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_097d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_098d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_099d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_100d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_101d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_102d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_103d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_104d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_105d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_106d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_107d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_108d.jpgimages/2017/06/20170608-kongres_109d.jpg