Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

„Biblia Polonorum..." tom I

biblia-polonorum

W Wydawnictwie Pallottinum ukazał się pierwszy tom dzieła „Biblia Polonorum : historia Biblii w języku polskim” autorstwa ks. prof. PWT dr. hab. Rajmunda Pietkiewicza zatytułowany: „Od początku do 1638 roku”. Tom liczy aż 757 stron oraz 113 kolorowych ilustracji.

Zaopatrzony jest w szczegółowe indeksy. Stanowi olbrzymią rozprawę syntetyczno-monograficzną, która podsumowuje pierwsze etapy polskiego edytorstwa biblijnego oraz prowadzi do nowych ustaleń. Całe dzieło „Biblia Polonorum” ma liczyć sześć tomów. Poprzednio wydany T. 5 pod tytułem „Biblia Tysiąclecia (1965-2015)” został wyróżniony nagrodą Komitetu Nauk Teologicznych PAN.

Prezentujemy fragmenty nowego dzieła ks. prof. R. Pietkiewicza, a całość dostępna będzie już niedługo w naszej bibliotece.

images/2017/06/biblia_polonorum_d.jpg