logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Zmarł prof. Admaczyk

pedagogika-news

W wieku 84 lat zmarł prof. dr. hab. Mieczysław Adamczyk. Na Papieskim Wydziale Teologicznym wykładał pedagogikę.
Polecajmy zmarłego w naszych modlitwach.

Prof. Mieczysław Adamczyk obronił doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 1972, habilitację uzyskał na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie w 1982 roku. Specjalizował się w pedagogice porównawczej i edukacji zagranicznej. Zainteresowania naukowe to historia wychowania.

W swojej karierze zawodowej pełnił funcję kierownika szkoły, podinspektora szkolnego dla powiatu nowatarskiego i miasta Zakopane, kierownika sekcji Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego na Dolnym Śląsku, wizytatora Kuratoryjnego, kierownika Zakładu Badań Oświatowych Instytutu Kształcenia Nauczycieli we Wrocławiu, kierownika Pracowni Pedagogiki Porównawczej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownika Zakładu Pedagogiki Ogólnej WNP DSW. Był członkiem Rad Redakcyjnych dwóch czasopism krajowych i jednego zagranicznego (Review Comparative Educations i Education). W ostatnich latach wykłądał także pedagogikę na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.