logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Gra Tumska na rozpoczęcie DFN

glinski muzeum news

Na rozpoczęcie XX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na PWT odbyła się Gra Tumska PIĘKNO CZŁOWIEKA: PIĘKNO SZTUKI I PIĘKNO MIŁOŚCI. Brat Albert (Adam Chmielowski) jako nauczyciel uważności, twórczości i bezinteresownej pomocy, według pomysłu i scenariusza dr Agnieszki Lisieckiej-Bednarczyk z Katedry Historii Pedagogiki Papieskiego Wydziału Teologicznego.

W organizację i realizację gry włączyli się pracownicy Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta we Wrocławiu: Anna Olbryt oraz prezes Koła Wrocławskiego TBA Aleksander Pindral. Współorganizatorkami oraz wolontariuszkami podczas gry były także studentki III roku pedagogiki Papieskiego Wydziału Teologicznego, Magdalena Putyra i Ewa Harapin. Wraz z Beatą Żeligowską jako wolontariusze na puktach kontrolnych wzięli udział słuchacze z Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Celem gry było poznanie osoby świętego Brata Alberta w sposób aktywny, pogłębienie umiejętności rozwiązywania zadań problemowych i umiejętności komunikacyjnych, ale również zadania i udział w grze miały pomóc uczestnikom odkryć pokłady własnej twórczości i chęci pomocy oraz zintegrować się w grupie.

Gra rozpoczęła się na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, przy pl. Katedralnym 1 od odprawy wolonatriuszy, a uczestnicy gry przbyli na godzinę 10:00.

Uczestnikami gry byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Czernej wraz z panem Fabianem Finkiem oraz harcerki Zwiąku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Każda drużyna otrzymała Kartę Drużyny GRY TUMSKIEJ PIĘKNO CZŁOWIEKA: PIĘKNO SZTUKI I PIĘKNO MIŁOŚCI. Brat Albert (Adam Chmielowski) jako nauczyciel uważności, twórczości i bezinteresownej pomocy. Na karcie zbierane były punkty za wykonanie kolejnych  zadań.

Rozwiązując kolejne zadania uczestnicy mieli możliwość odkrywania trzech płaszczyzn:

  1. UWAŻNOŚĆ – to jedna z cech, których możemy uczyć się od Brata Alberta. Jako malarz potrafił długo obserwować ludzi, ich twarze, otaczającą przyrodę. Uważność pozwala świadomie żyć, nie tylko obserwując i nie oceniając, ale niejako kontemplując, głębiej rozumieć rzeczywistość i siebie.
  2. TWÓRCZOŚĆ – każdy z nas posiada pewne zdolności twórcze. Każdy z nas jest wyjątkowy. Ale rozwijanie talentu to czasami ciężka praca, codzienne zmagania z techniką. Wiedzał o tym Adam Chmielowaski,który swoją pasję – malarstwo rozwijał, studiował, przeznaczał wiele czasu na przygotowanie i malowanie obrazów. Warto znaleźć swój talent i rozwijać go. Warto wiedzieć, co jest naszą mocną stroną i pracować nad słabością.
  3. BEZINTERESOWNA POMOC – nie tylko otrzymywanie prezentów i pomocy cieszy. Pomaganie innym i obdarowywanie najbliższych również może sprawiać radość. Ale nie każdego stać na to, aby pomagać w sposób bezinteresowny. Święty Brat Albert pokazuje nam, jak pomagać, aby nie było to tylko litością i radzeniem sobie
    z wyrzutami sumienia, ale autentyczną pomocą, nie pozbawiającą drugiego człowieka jego godności.

Po wykonaniu zadań uczestnicy powrócili do budynku PWT, w której mogli poczęstować się herbatą, kawą i czymś słodkim, co przy sobotnim deszczu okazało się ważne.

W Sali można było obejrzeć twórczość bezdomnych – podopiecznych Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Gdy obie drużyny zakończyły rozwiązywać zadania, pan Marek Oktaba z Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta wygłosił podsumowującą prelekcję o św. Bracie Albercie oraz odczytane zostały wiersze.

Na koniec uczestnicy obu wygranych drużyn zostały uhonorowane stosownymi dyplomami, książkami o św. Bracie Albertcie i drobnymi pamiątkami. Harcerki zdobyły 1 punkt więcej, ale obie drużyny porównywalnie zbieały najwyższe ilości punktów, za co jeszcze raz gratulujemy! Podziękowania zostały również złożone współorganizatorom i wolontariuszom.

Zdjęcia z wydarzenia wykonała studentka II roku pedagogiki Papieskiego Wydziału Teologicznego, Anna Ilwicka.

Zobacz galerię zdjęć