logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Biblia, filozofia i hebrajski

hebrajski news

Drugi dzień Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2017 na Papieskim Wydziale Teologicznym zgromadził kilkudziesięciu uczestników, którzy wzięli udział w dwóch wykładach oraz popołudniowych warsztatach językowych.

Pierwszy wykład pt. „Historia Polski historią Biblii napisana”, przedstawił ks. prof. PWT dr hab. Rajmund Pietkiewicz. Zaprezentował w jaki sposób historia Biblii w języku polskim wiąże się z różnymi wydarzeniami z historii Polski. Według tego klucza omówił m.in.: Psałterz floriański (XIV/XV w.), Biblię królowej Zofii (XV w.), pierwsze drukowane teksty po polsku (XVI w.), Nowy Testament królewiecki (1551-1553), Biblię Leopolity oraz Biblię Szymona Budnego (1572).

 

Godzinę później miał miejsce wykład dr. Roberta Goczała z Instytutu Filozofii Chrześcijańskiej PWT pt. „Czy istnieje wiedza bez granic? - filozofia na temat Boga i bytów niemożliwych”. Wykład dotyczył tzw. wewnętrznej i zewnętrznej granicy poznawalności metafizycznej. Na potrzeby wykładu autor wprowadził definicje typów poznania (wewnętrznego i zewnętrznego) oraz bytu realnego i nierealnego, jakie przeważały w tradycji filozoficznej, zwłaszcza w scholastyce. Poprzez odpowiednią parcelację przedmiotów poznania intelektualnego starał się wykazać zasadniczą różnicę między Bogiem, który jest bytem realnym, a innymi rodzajami bytów, które są nazywane „bytami niemożliwymi” i pojawiają się w intelekcie człowieka tylko dzięki poznaniu abstrakcyjnemu. Na tej podstawie autor wykaże, jak daleko może sięgać poznanie intelektualne i co jest jego metafizyczną granicą.

 

Na zakończenie drugiego dnia DFN na PWT odbyły się warsztaty „Hebrajski w 60 minut”. Prowadził je ks. prof. PWT dr hab. Rajmund Pietkiewicz. Uczestnicy w godzinę poznali alfabet i zasady czytania języka hebrajskiego. Po kilkudziesięciu minutach czytali już pierwsze słowa a nawet zdania tekstu biblijnego.

 

Galeria zdjęć.