logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

PWT u św. Jadwigi

trzebnica newsKilkanaście tysięcy pielgrzymów, blisko 30 kilometrów, 19 grup i… 100 kilogramów „Teofilek”, które rozdawało 20 studentów Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu...

 – tak w skrócie można podsumować pielgrzymkę do Trzebnicy, która odbyła się 14 października 2017 roku.

 

Jak co roku dla strudzonych pątników przygotowaliśmy dodatkową dawkę energii w postaci pysznej krówki – „Teofilki”. Słodycze oraz duchowe przesłanie jakie w nich jest zawarte, prezentowali pielgrzymom studentki i studenci teologii i pedagogiki PWT, a wśród nich przedstawiciele pierwszego i trzeciego roku MWSD we Wrocławiu.

 

Przypomnijmy, że słowo „Teofilka” w wolnym tłumaczeniu z języka greckiego znaczy: „przyjaciółka Boga”. Duchowa etymologia naszej Teofilki jest więc bardzo głęboka i wyraża istotę powołania chrześcijańskiego właściwego nam wszystkim: być przyjacielem Boga. Nazwa „Teofilka” zawiera również to wszystko, co można studiować na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, a więc teologię, stąd TEO, dalej filozofię, dlatego FIL, a na końcu KA, czyli pedagogika.

 

Każda krówka oprócz swojego znaczenia i pysznego środka ma także ważne przesłanie. Na wewnętrznej stronie papierka znalazły się cztery bardzo istotne sprawności moralne: roztropność, umiarkowanie, męstwo i sprawiedliwość, które nazwaliśmy cnotami św. Jadwigi. Te cztery doskonałości, patronka Śląska posiadała w stopniu wybitnym. Każdy pielgrzym mógł nie tylko przemyśleć treść otrzymaną z krówką, ale zacząć to wprowadzać w czyn. Krówka także dała możliwość podjęcia modlitwy za współsiostrę lub współbrata na pielgrzymce. Wystarczyło znaleźć kogoś, kto miał tę samą cnotę św. Jadwigi.

 

Słodycze i przybliżenie cnót św. Jadwigi spotkały się z wielkim zainteresowaniem pielgrzymów. Bardzo dziękujemy studentkom i studentom Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu za czynną i ofiarną pomoc w reprezentowaniu naszej uczelni i rozdawaniu krówek!

 

GALERIA ZDJĘĆ Z PIELGRZYMKI