logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Zmarł ks. prof. Marian Wolicki

wolicki news

W wieku 76 lat, w dniu 22 października 2017 r. zmarł śp. ks. prał. prof. dr hab. Marian Wolicki. Od 1994 roku wykładał psychologię na Papieskim Wydziale Teologicznym. Był także kierownikiem Katedry Psychologii PWT. Polecajmy zmarłego w naszych modlitwach.

 

Ks. Prałat Marian Wolicki urodził się 19 grudnia 1941 r. w Nisku. W latach 1963-1969 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, święcenia kapłańskie przyjął w 24 czerwca 1969 r. przez posługę ówczesnego Biskupa Przemyskiego Ignacego Tokarczuka. Po święceniach został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii Przybyszówka, a następnie na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1971-1975). Po powrocie do diecezji pełnił funkcję wikariusza w parafii Łańcut Fara (1975-1976). Studia na KUL uwieńczył doktoratem na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL (1980). Habilitował się na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (1994), tytuł profesora na PWT uzyskał we Wrocławiu w roku 2002. Prezydent RP nadał mu tytuł „profesora belwederskiego”. Ponadto pełnił funkcje dziekana Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, kierownika Katedry Psychopedagogiki i Pedagogiki Rodziny w Instytucie Pedagogiki na WZNoS KUL w Stalowej Woli, kierownika Katedry Psychologii PWT we Wrocławiu. Był również wykładowcą psychologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu oraz w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu.

 

W latach 1998- 2012 został mianowany prepozytem Brzozowskiej Kapituły Kolegiackiej, a w latach 2012-2017 był Gremialnym Kanonikiem Przemyskiej Kapituły Metropolitalnej. Z racji na osiągnięty wiek został przeniesiony do grona Kanoników Emerytów tejże Kapituły.

 

Plan uroczystości pogrzebowcyh - link.

 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci!