logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Skład zarządu RUSS

russ akcept news

Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec zatwierdził skład zarządu Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PWT w roku akadem. 2017/2018.

 

Podczas tajnego głosowania, które miało miejsce 26 października br., wybrano nowy skład zarządu RUSS PWT. Przewodniczącą RUSS została Anna Kaśków, zastępować ją będzie Alicja Pochwicka a sekretarzem RUSS została wybrana Maria Kapłon.

 

Przypomnijmy, że według Regulaminu Samorządu Studenckiego PWT Przewodniczący reprezentuje RUSS wobec organów PWT oraz organów zewnętrznych, organizuje działalność oraz kieruje pracami RUSS, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom RUSS, w szczególności podpisuje uchwały RUSS. Do zadań Przewodniczącego należy również nadzorowanie pracy Zastępcy i Komisji, powoływanie pełnomocników. Przewodniczący udziela pochwały, upomnienia lub nagany członkom RUSS w uzasadnionych przypadkach. Zastępca działa w zastępstwie lub z delegacji Przewodniczącego, natomiast Sekretarz RUSS odpowiada za sprawy informacyjne, archiwizację dokumentów, sporządzanie protokołów RUSS, obsługę kancelaryjną organów Samorządu Studenckiego PWT oraz informowanie członków RUSS o zwołaniu posiedzenia.