logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Samorząd doktorantów u rektora

doktoranci news

Przedstawiciele Rady Samorządu Doktorantów Papieskiego Wydziału Teologicznego spotkali się we wtorek 12 grudnia z ks. prof. dr. hab. Włodzimierzem Wołyńcem, rektorem PWT.

 

Na spotkaniu poruszane były tematy związane z możliwościami funkcjonowania organizacji doktoranckich, szansami publikowania prac badawczych, ewentualnymi zmianami sposobu działania samorządu czy podstaw przyznawania stypendiów. Było to pierwsze spotkanie władz uczelni z samorządem dokttorantów w tym roku akademickim.

 

Przypomijmy, że wybory do Rady Samorządu Doktorantów PWT odbyły się miesiąc temu i w nich wyniku zostali wybrani:

z lat I i II: Alicja Lewicka (Instytut Historii Kościoła), Maciej Dąbrowski (Instytut Nauk Biblijnych), Norbert Czyżeweski (Instytut Teologii Duchowości i Instytut Teologii Moralnej), ks. Wojciech Sznajder (Instytut Filozofii Chrześcijańskiej), Michał Skwierczyński (Instytut Teologii Pastoralnej i Instytut Nauk Społecznych), ks. Jakub Klimontowski (Instytut Teologii Systematycznej).

z lat III i IV: Tomasz Piątek (Instytut Historii Kościoła), Zbigniew Nowak (Instytuty Teologii Pastoralnej, Nauk Społecznych, Filozofii Chrześcijańskiej), Katarzyna Halkiewicz (Instytuty Teologii Systematycznej, Teologii Duchowości, Nauk Biblijnych).