logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Zapraszamy na studia!

plakaty news

Pierwsze miesiące roku akademickiego 2017/2018 już za nami. My jednak planujemy już następny rok. Biuro Promocji PWT przygotowało nowe plakaty i ulotki rekrutacyjne, które trafiły właśnie do dolnośląskich parafii.

 

„MŁODOŚĆ” to pewien wymiar człowieczeństwa, który trzeba wypełnić prawdą i miłością. Młodość, prawda i miłość: to musi się spotkać”. To te słowa św. Jana Pawła II zapraszają z plakatów i ulotek przyszłych studentów do podjęcia edukacji na naszej uczelni.

 

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia do 300 parafii naszej archidiecezji trafiło 634 plakaty i 6360 ulotek. W diecezji legnickiej rozdystrybuowaliśmy odpowiednio 312 plakatów i 3320 ulotek. Diecezja świdnicka otrzymała natomiast 287 plakatów i 3100 ulotek.

 

Razem z pakietem materiałów promocyjnych, każdy proboszcz otrzymał list od ks. prof. dr. hab. Włodzimierza Wołyńca, w którym rektor PWT podziękował za modlitwę i zapewnił o modlitwie ze strony całego środowiska akademickiego.

 

Rekrutacja podstawowa na Papieskim Wydziale Teologicznym dla wszystkich kierunków w roku akademickim 2018/2019, rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do 31 lipca 2018 roku.

 

Plakat rekrutacyjny 2018/2019

Ulotka rekrutacyjna 2018/2019