logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Zmarł ks. prof. Antoni Młotek

pedagogika-news

W wieku 78 lat, 2 kwietnia 2018 roku, zmarł ks. prof. dr hab. Antoni Młotek. Wykładowca teologii moralnej. Pogrzeb odbędzie się 7 kwietnia 2018 we Wrocławiu.

 

Śp. ks. prof. dr hab. Antoni Młotek urodził się 23.10.1940 roku w Dawidowie k. Lwowa. Szkołę podstawową ukończył w Wabienicach a w Oleśnicy zdał maturę w 1957 roku. Studia teologiczne odbył w seminarium duchownym we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bp. Pawła Latuska 23.06.1963 roku. Pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Teresy na wrocławskich Osobowicach. W latach 1971-73 kontynuował studia na ATK w Warszawie. Był prefektem studiów i dyrektorem biblioteki we wrocławskim seminarium duchownym. W 1970 roku został kapelanem sióstr Maryi Niepokalanej we Wrocławiu, a w latach 1971-73 wikariuszem parafii pw. NMP na Piasku. Od 1968 roku był wykładowcą teologii moralnej.

 

Doktorat uzyskał w 1973 roku na podstawie pracy „Obowiązek apostolstwa świeckich według Ojców Kościoła złotego wieku patrystyki łacińskiej”. W tym samym roku został adiunktem na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Był także sędzią w Metropolitalnym Sądzie Duchownym. W latach 1978-86 był na stypendium naukowym w Rzymie. W roku 1979 został kierownikiem Katedry Teologii Moralnej Ogólnej. W 1987 roku przeprowadził przewód habilitacyjny w ATK i został docentem, a w 1991 roku profesorem nadzwyczajnym PWT we Wrocławiu. W 1993 roku otrzymał godność honorowego kapelana papieskiego. Od 2001 roku był profesorem zwyczajnym. Głównym przedmiotem jego zainteresowań naukowych były zagadnienia moralne w okresie patrystycznym.

 

Nekrolog śp. ks. Antoniego Młotka.