logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Nowy Dyrektor Administracyjny

m sobkowiak news

Decyzją ks. abp. Józefa Kupnego Wielkiego Kanclerza PWT, od 1 lipca 2018 roku Dyrektorem Administracyjnym Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu jest ks. Mariusz Sobkowiak.

 

Nowy Dyrektor pochodzi z Wrocławia z parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej na Kozanowie. Jest magistrem ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Święcenia prezbiteratu przyjął 22 maja 2010 roku we Wrocławiu. Był wikariuszem w parafii pw. św. Mikołaja w Brzegu oraz we Wrocławiu na Biskupinie w parafii pw. św. Faustyny. Jest członkiem zarządu i skarbnikiem Fundacji na Rzecz Rozwoju Młodzieży „Młodzi Młodym”, delegatem diecezjalnego duszpasterstwa młodzieży ds. Światowych Dni Młodzieży w Panamie oraz duszpasterzem Skautów Europy, Pierwszego Hufca Wrocławskiego.


Obowiązki Dyrektora Administracyjnego PWT we Wrocławiu ściśle reguluje Statut PWT. Dyrektor Administracyjny wchodzi w skład Rady Wydziału oraz Zarządu PWT. Razem z Rektorem administruje Wydziałem i prowadzi gospodarkę finansową Uczelni. Do jego obowiązków należy ponadto organizacja prac technicznych i eksploatacyjnych umożliwiających właściwe funkcjonowanie Wydziału, zapewnienie sprawnego działania urządzeń technicznych w obiektach PWT. Dyrektor także przedstawia Radzie Wydziału roczne sprawozdanie budżetowe.