logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Absolwenci odebrali dyplomy

dyplomy news 1

Ponad siedemdziesięciu absolwentów Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu odebrało dyplomy ukończenia studiów. Po raz pierwszy w historii PWT rozdano dyplomy magisterskie z pedagogiki.

 

Uroczystość wręczenia dyplomów zakończenia studiów na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu w roku akademickim 2017/2018, odbyła się w poniedziałek 16 lipca w Sali Senatu. Absolwentów jednolitych studiów magisterskich teologii mamy w tym roku trzydziestu, pierwszy stopień studiów pedagogicznych (licencjat) ukończyło dwudziestu studentów, a absolwentów drugiego stopnia pedagogiki (magister) jest czternastu. Świadectwa ukończenia Podyplomowych Studiów Teologicznych/Teologiczno-Katechetycznych odebrało także czternastu absolwentów.

 

Absolwenci PWT 2018 - galeria (facebook.com)

#Absolwenci 2018 #PWT #teologia #pedagogika - galeria (instagram.com)


Do tej liczby dodać należy jeszcze magistrów teologii cyklu A – kapłańskiego. Neoprezbiterzy odebrali swoje dyplomy wcześniej, ponieważ święcenia prezbiteratu diakonów w naszych afiliowanych seminariach duchownych odbyły się w maju. W sumie w tym roku święcenia przyjęło dziesięciu księży z Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej pięciu, tyle samo młodych kapłanów ukończyło Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów w Bagnie. Z Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej jest sześciu neoprezbiterów i w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów we Wrocławiu dwóch. W sumie dyplomy magistrów teologii PWT i święcenia kapłańskie przyjęło dwudziestu ośmiu neoprezbiterów.