logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Wyróżnienie dla dr A. Rambiert

a r k news

Dr Anna Rambiert-Kwaśniewska, otrzymała stypendium dla wybitnych młodych naukowców przyznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Resortowe stypendium otrzymało w tym roku 181 wybitnych młodych naukowców prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym. W tegorocznej dwunastej edycji konkursu rozpatrzono 1129 wniosków. Stypendium będzie przyznawane miesięcznie przez trzy lata. W sumie na finansowanie stypendiów w tej edycji konkursu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczył 35 121 240 zł.

 

W ocenie MNiSW brano po uwagę dorobek naukowy, znaczenie prowadzonych badań dla realizacji celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa oraz stopień, w jakim prowadzone badania stanowią istotny wkład w rozwój dyscypliny bądź dyscyplin naukowych, związanych z obszarami zainteresowań badawczych kandydata do stypendium. Do oceny wliczał się także udział w realizacji projektów międzynarodowych, w tym projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, udział w stażach i stypendiach zagranicznych lub udział w upowszechnianiu wiedzy o dziedzictwie narodowym oraz inne osiągnięcia, w tym nagrody i wyróżnienia krajowe i zagraniczne.

 

Dr Anna Rambiert-Kwaśniewska jest absolwentką naszej uczelni i pracuje jako adiunkt w Katedrze Teologii Nowego Testamentu w Instytucie Nauk Biblijnych PWT. Wiedzę zdobywała także we Florencji (papirologię), Oxfordzie (paleografię) oraz język hebrajski w Hajfie i w Jerozolimie. Stopień doktora teologii biblijnej uzyskała na podstawie rozprawy doktorskiej „Agonistyka Pawła z Tarsu. Studium metafor” w 2013 roku na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Uzyskała także stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy „Tkaniny w hebrajskim i greckim Starym Testamencie” na Uniwersytecie Wrocławskim w 2017 roku. Jest autorką kilku książek i kilkudziesięciu artykułów, haseł słownikowych i recenzji. Na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu prowadzi zajęcia od 2012 roku m.in. z greki, łaciny, języka włoskiego, wstępu ogólnego do Pisma Św., Pięcioksięgu; listów Pawłowych i katolickich.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej.