logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Duszpasterz Skautów Europy

skauci news

Podczas 380. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, Duszpasterzem Krajowym Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacji Skautingu Europejskiego został ks. Mariusz Sobkowiak, dyrektor administracyjny PWT.

 

Koknferencja Episkopatu Polski przyjęła tym samym prośbę XV Sejmiku Stowarzyszenia, który odbył się w dniach 31 sierpnia - 2 września, a na którym  Zarząd Stowarzyszenia zwrócił się do Konferencji Episkopatu Polski z prośbą, aby duszpasterzem mógł zostać właśnie ks. Mariusz Sobkowiak.

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego, działające w Polsce, to organizacja harcerska nawiązująca do skautingu katolickiego ojca Sevina, jezuity, oraz działalności instruktora harcerstwa przedwojennego hm. RP Stanisława Sedlaczka. Od 1995 "Zawisza" jest członkiem Międzynarodowego Związku Przewodniczek i Skautów Europy – Federacji Skautingu Europejskiego, które od połowy 2009 używa również nazwy „Skauci Europy”.


Skauci Europy działają w 20 krajach europejsckich i skupiają organizacje katolickie, protestanckie i prawosławne. Ruch kultywuje miłość do Ojczyzny wraz z szacunkiem do innych narodów.

 

Skauci Europy współpracują ściśle z pozostałymi organizacjami harcerskimi w Polsce (ZHP, ZHR, SH), podejmując wspólne inicjatywy i służby przy różnych okazjach (np. uroczystości państwowe, Dzień Papieski). Wszystkie organizacje harcerskie są tradycyjnie objęte są honorowym patronatem Prezydenta RP.

 

Na gruncie międzynarodowym Skauci Europy są organizacją pozarządową biorącą aktywny udział w inicjatywach społeczeństwa obywatelskiego, ma ona status doradczy przy Radzie Europy, gdzie zabiera głos w sprawach młodzieży, rodziny i wychowania.