logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Granty, stypendia, fundusze…

granty news

Jak pozyskiwać granty, stypendia i fundusze na badania naukowe? Na to pytanie starali znaleźć odpowiedź uczestnicy spotkania we wtorek 4.12 w gmachu dydaktycznym PWT. Poprowadziła je dr Anna Rambiert-Kwaśniewska.

 

Na spotkanie byli zaproszeni wszyscy zainteresowani studenci i doktoranci, a zorganizowało je Koło Naukowe Studentów Teologii PWT. Prowadząca, jak sama podkreśliła na początku spotkania, nie jest teoretykiem, ale praktykiem – sama jest m.in. laureatką stypendium dla wybitnych młodych naukowców przyznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (czytaj więcej). Podczas spotkania pokazała na kilku przykładach, gdzie i jak szukać możliwości finansowania swojej pracy naukowej.