logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Rektorzy i dziekani na PWT

dziekani WT news

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu gościł uczestników kolejnej Konferencji Dziekanów Wydziałów Teologicznych. Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem: „W trosce o nauki kościelne”.

 

Spotkania dziekanów wydziałów teologicznych odbywają się corocznie. Za każdym razem organizuje je inny ośrodek naukowy w kraju. W tym roku dwudniowe spotkanie rozpoczęło się we wtorek 21 maja od zwiedzania wystawy „Dwa ołtarze”. O ołtarzu biskupa Jerina opowiedzieli ks. Paweł Cembrowicz - proboszcz parafii katedralnej oraz Jacek Witecki - kurator wystawy. Wystawa jest eksponowana w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i przedstawia słynny srebrny ołtarz biskupa Jerina.

 

Następnie rektorzy i dziekani zwiedzili kościół uniwersytecki pw. Najświętszego Imienia Jezus oraz gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego. Przewodnikiem po nim był prof. dr hab. Adam Jezierski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

W drugim dniu Konferencji obradom przewodniczył ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, przewodniczący Konferencji Dziekanów Wydziałów Teologicznych w Polsce, Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie – Collegium Joanneum. W swoim przemówieniu podkreślił on znaczenie przeprowadzanych w Polsce reform szkolnictwa wyższego oraz zmian związanych z wprowadzaniem w życie konstytucji apostolskiej „Veritatis Gaudium”. Ks. Pawlina zachęcił zgromadzonych do uważnego śledzenia zmieniającego się prawodawstwa i kreatywności w poszukiwaniu nowych rozwiązań prawnych i organizacyjnych, a także do współpracy między uczelniami kościelnymi i wydziałami teologicznymi w Polsce.

 

Na część roboczą spotkania, w drugim dniu Konferencji, złożyły się dwa wystąpienia. Pierwsze dotyczyło dokumentów „Ratio Fundamentalis” i „Ratio Studiorum”, które zaprezentowali ks. bp Damian Bryl, przewodniczący komisji ds. nowej „Ratio Studiorum” i ks. dr Grzegorz Strzelczyk. Dyskutowano m. in. na temat proporcji między ilością wykładów i ćwiczeń, podkreślając potrzebę wzmocnienia kreatywnych form kształcenia. Podjęto także temat różnych propozycji związanych z włączeniem roku propedeutycznego w formacji kandydatów do kapłaństwa w cykl kształcenia akademickiego.

 

Drugie wystąpienie: „Projekt wizyty AVEPRO na wydziałach kościelnych”, zaprezentowali o. Andrzej Wodka CSsR prezes AVEPRO – watykańskiej agencji ds. jakości kształcenia akademickiego oraz Riccardo Cinquegrani – dyrektor AVEPRO. 

 

Przedstawiciele AVEPRO zaprezentowali główne założenia działalności tej instytucji, której zadaniem jest pomoc uczelniom w prowadzeniu kształcenia na wysokim poziomie. Prelegenci podkreślili również konieczność długodystansowego planowania i realizacji strategii rozwoju uczelni kościelnych. Akcentowano znaczenie współpracy z AVEPRO uczelni i konferencji episkopatów we wdrażaniu programów podnoszenia jakości kształcenia. W dyskusji poruszono sprawy związane z kalendarzem prac, wypracowaniem zasad współpracy AVEPRO z Polską Komisją Akredytacyjną oraz doboru ekspertów AVEPRO. 

 

W związku z reformą szkolnictwa wyższego zastanawiano się nad zmianami w kształceniu doktorantów (tworzenie tzw. szkół doktorskich). Zgromadzeni debatowali o możliwościach włączenia w akademicki cykl kształcenia kościelnych studiów licencjackich. W tej ostatniej sprawie rektorzy i dziekani podjęli decyzję o wystosowaniu odpowiedniego pisma do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Na zakończenie Konferencji wszyscy wzięli udział w Eucharystii sprawowanej w kaplicy Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Modlitwie przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Andrzej Siemieniewski.

Do pobrania (mp3)

 

Kolegium Dziekanów Wydziałów Teologicznych, które organizuje coroczne spotkania, składa się z dziekanów wszystkich wydziałów teologicznych w Polsce. Gremium powstało w 1998 r. z inicjatywy kierujących wydziałami teologicznymi w Polsce. Zadaniem Kolegium jest podejmowanie bieżących zagadnień wynikających z obecności teologii na wyższych uczelniach, ale również współpraca z Radą Naukową KEP czy z seminariami duchownymi. Kolegium współpracuje z Polską Komisją Akredytacyjną, Uniwersytecką Komisją Akredytacyjną, Polską Akademią Nauk. Wśród zadań gremium jest także podejmowanie współpracy z uniwersyteckimi ośrodkami teologicznymi za granicą.

 

Galeria zdjęć.