logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Jakie będzie chrześcijaństwo...

guardini news

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jakie będzie chrześcijaństwo przyszłości? Doświadczenie religijne, kultura i racjonalność wiary w twórczości Romano Guardiniego”, odbyła się we wtorek 28 maja na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

 

Uczestnicy spotkania, które odbyło się w auli PWT, wzięli udział w trzech sesjach wykładowych. Całą konferencję otworzył postulator procesu beatyfikacyjnego Romano Guardiniego dr. Johannes Modesto.

Do pobrania (mp3)


Wykład inaugurujący pt. „Nowy początek lub: Kultura chrześcijańska w oczach Romano Guardiniego”, wygłosiła prof. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz.

Do pobrania (mp3)


Następnie głos zabrał Rektor PWT ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec:

Do pobrania (mp3)


W pierwszej części konferencji, uczestnicy wysłuchali jeszcze dwóch wykładów: ks. dr. hab. Andrzeja Kobylińskiego, prof. UKSW pt. „Romano Guardini czy Immanuel Kant? Implikacje etyczne autonomicznej wizji człowieka”:

Do pobrania (mp3)


Drugi wykład wygłosił ks. prof. dr hab. Marian Nowak z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pt. „Romano Guardini z pomocą pedagogice – teoria pedagogiczna między naukową uniwersalnością a pedagogiczną specyfiką”:

Do pobrania (mp3)


Dyskusja po pierwszej sesji wykładowej:

Do pobrania (mp3)


Druga sesja wykładowa rozpoczęła się wykładem ks. dr. hab. Marcina Worbsa, prof. UO pt.: „Zabawa w obecności Boga. Refleksje Guardiniego o sensie liturgii”.

Do pobrania (mp3)


Drugi wykład „Koncepcja osoby Romano Guardiniego i jej relacyjne rozumienie”, zaprezentował prof. dr hab. Maciej Manikowski z Uniwersytetu Wrocławskiego:

Do pobrania (mp3)


Na zakończenie drugiej części konferencji dr Albrecht Voigt (TU Dresden) przedstawił wykład pt.: „Przeciw zwodzeniu samego siebie. Światopogląd Romano Guardiniego.”

Do pobrania (mp3)


Dyskusja po drugiej sesji wykładowej:

Do pobrania (mp3)


Po przerwie obiadowej uczestnicy wysłuchali wykładów ostatniej – trzeciej sesji konferencji.

Pierwszy z nich zaprezentowała Beatrix Kersten (M.A. AG Religionsphilosophie Dresden) a jego tytuł to: „Widzieć stworzenie. Postrzeganie i charakter dzieła u Guardiniego”

Do pobrania (mp3)


Kolejny prelegent – René Kaufmann (M.A.) – zaprezentował wykład „Zło i teodycea u Romano Guardiniego”

Do pobrania (mp3)


Trzeci wykład wygłosił ks. dr hab. Grzegorz Bachanek, prof. UKSW o racjonalności wiary – Romano Guardini a Joseph Ratzinger.

Do pobrania (mp3)


Ostatni wykład „Aktualność teologii liturgii Romano Guardiniego – stulecie książki „O duchu liturgii”” przedstawił dr Paweł Beyga (PWT):

Do pobrania (mp3)


Konferencję zamknął ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (PWT):

Do pobrania (mp3)


Ostatnim akcentem Konferencji była Eucharystia w Archikatedrze Wrocławskiej, podczas której modlono się o beatyfikację Romano Guardiniego. Modlitwie przewodniczył ks. Paweł Cembrowicz, proboszcz wrocławskiej parafii katedralnej a homilię wygłosił ks. dr hab. Marcin Worbs, prof. UO.

Galeria zdjęć.