logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Rekrutacja... Start!

rekrutacja news 1

Z początkiem czerwca ruszyła rekrutacja na studia teologiczne i pedagogiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Od nowego roku akademickiego na studentów czekają też nowe kierunki i specjalności!

 

Kandydaci na studia mogą wybierać spośród dwóch kierunków: teologia i pedagogika. Studia teologiczne można podjąć w dwóch cyklach „A” i „B”. Pierwszy z nich przygotowuje do przyjęcia sakramentu kapłaństwa. Rekrutację w tym cyklu prowadzą wyższe seminaria duchowne afiliowane do PWT we Wrocławiu. W cyklu „B” (dla świeckich) można studiować na jednolitych studiach magisterskich. Wszystkie szczegóły dotyczące rekrutacji na kierunek teologia, są dostępne w dziale REKRUTACJA.


Drugim kierunkiem jest pedagogika. Przyszli pedagodzy mogą kształcić się na pierwszym – licencjackim lub drugim – magisterskim stopniu.
W roku akademickim 2019/2020 Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu otwiera nowy kierunek studiów: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA. Są to jednolite stacjonarne studia magisterskie.
Kolejną nowością jest specjalność: PEDAGOGIKA MEDIALNA Z NOWYMI TECHNOLOGIAMI EDUKACYJNYMI, która została utworzona w ramach studiów pedagogicznych I stopnia.

 

Do wyboru kandydatów na studia jest także szeroki wachlarz studiów podyplomowych oraz zajęcia na Studium Języków Biblijnych i Nowożytnych. Od dziesięciu lat na PWT działa także Uniwersytet Trzeciego Wieku im. św. Jana Pawła II.