logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

P222, TS415 i TS206

losowanie news

Właściciele tych kodów mają powody do radości – zdobyli nagrody za wypełnienie ankiet w ewaluacji po semestrze zimowym 2018/2019.

 

Każdy student Papieskiego Wydziału Teologicznego może swobodnie i anonimowo wypowiedzieć się o jakości kształcenia na naszej Uczelni. Wyniki oraz wnioski z ankiet zostaną przedstawione Władzom Uczelni oraz dydaktykom prowadzącym zajęcia na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Wśród osób, które wypełniają wszystkie dedykowane im ankiety losowane są trzy zestawy nagród.


Studentów, którzy są właścicielami zwycięskich kodów – P222, TS415 i TS206, prosimy o zgłoszenie się do Biura Karier PWT, ul. Katedralna 9. Serdecznie gratulujemy!Pawła II.