logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Biskup Jerin i jego ołtarz

jerin news

O Andreasie Jerinie, szesnastowiecznym biskupie wrocławskim oraz o jego ołtarzu, który przez ponad 300 lat był chlubą katedry we Wrocławiu, rozmawiano 11 czerwca w Muzeum Narodowym.

 

Sympozjum „Biskup Jerin i jego ołtarz” rozpoczęło się aktem nadania medali „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego medale wręczył wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak. Odznaczeni to: ks. Paweł Cembrowicz – proboszcz parafii katedralnej oraz Jacek Witecki kurator wystawy „Dwa Ołtarze”.


Sympozjum podzielone było na dwie sesje. Pierwsza dotyczyła osoby biskupa Jerina. Pierwszy wykład przedstawił ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk pt. „Biskup Andreas Jerin – wybitna osobowość Kościoła Katolickiego na Śląsku”. Kolejny wykład autorstwa dr Aleksandry Szewczyk: „Biskup Andreas Jerin i jego fundacje artystyczne”. Z powodu nieobecności autorki, wykład odczytał dyrektor Muzeum Narodowego dr hab. Piotr Oszczanowski. Prelegent zaprezentował również kolejny wykład „Nagrobek biskupa Andreasa Jerina”. Pierwszą sesję zakończył ks. Paweł Cembrowicz, który mówił o pracach konserwatorskich w katedrze wrocławskiej, związanych z biskupem Andreasem Jerinem.


W czasie przerwy, uczestnicy sympozjum mogli zobaczyć wystawę „Dwa Ołtarze”, którą można zwiedzać w Muzeum Narodowym we Wrocławiu do końca sierpnia 2019 r.


Zwiedzanie wystawy było swoistym łącznikiem miedzy tematyką pierwszej i drugiej części sympozjum, ponieważ drugą część wypełniła tematyka srebrnego ołtarza Jerina. Najpierw ks. Paweł Cembrowicz zaprezentował teologię w ikonografii ołtarza biskupa Andreasa Jerina. Następnie Jacek Witecki mówił o historii srebrnego ołtarza i jego twórcy. Kolejna prelekcja ks. prof. dr. hab. Stanisława Araszczuka dotyczyła teologii ołtarza jako miejsca sprawowania kultu. Na zakończenie, zespół konserwatorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu przedstawili zakres prac dotyczących rekonstrukcji ołtarza biskupa Andreasa Jerina.

 

Sympozjum „Biskup Andreas Jerin i jego ołtarz” zorganizowała Katedra Liturgiki, Homiletyki i Kultury Muzycznej Kościoła PWT oraz Muzeum Narodowe we Wrocławiu.

 

GALERIA ZDJĘĆ