logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Vivat Doctor Honoris Causa!

DHC i dec news

W Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela – 24 czerwca 2019 r. – odbyło się uroczyste wręczenie Doktoratu Honoris Causa PWT. Dwudziestym czwartym Doktorem Honorowym naszej uczelni został bp prof. dr hab. Ignacy Dec, pierwszy Biskup Świdnicki.

 

Uroczyste posiedzenie Senatu PWT rozpoczęło się o godz. 16.00 w auli PWT. Wydarzenie zgromadziło biskupów z całej metropolii wrocławskiej, przedstawicieli świata akademickiego Wrocławia, Opola i Zielonej Góry, przedstawicieli władz samorządowych i państwowych oraz pracowników i studentów Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.
Na początku zgromadzonych przywitał ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec:


Do pobrania (mp3)

Po przywitaniu odczytano Listy Gratulacyjne, które zostały przesłane z okazji uroczystości. Odczytał je o. dr hab. Jerzy Tupikowski CMF, prof. PWT, prorektor ds. studenckich PWT:


Do pobrania (mp3)

Laudację przed wręczeniem Doktoratu Honorowego odczytał bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski:


Do pobrania (mp3)

Laudacja (pdf)


Po laudacji nastąpiło wręczenie dwudziestego czwartego Doktoratu Honoris Causa.
W imieniu środowiska akademickiego Wrocławia, słowa gratulacji wygłosił wiceprzewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF.


Do pobrania (mp3)

W imieniu diecezji świdnickiej, swojemu biskupowi gratulował bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy ze Świdnicy:


Do pobrania (mp3)

Wykład okolicznościowy „Filozoficzne implikacje posługi papieskiej Jana Pawła II”, wygłosił Doktor Honorowy bp prof. dr hab. Ignacy Dec:


Do pobrania (mp3)
Wykład (pdf)

 

Na zakończenie spotkania w auli PWT, do zgormadzonych słowo wygłosił także abp Józef Kupny, Metropolita Wrocławki, Wielki Kancelrz PWT:


Do pobrania (mp3)

 

Po uroczystym posiedzeniu Senatu PWT, uczestnicy uroczystości wzięli udział w odsłonięciu pamiątkowego portretu bp. Ignacego Deca w Galerii Doktorów Honorowych PWT, która mieści się w budynku dydaktycznym.

Następnie, o 18.30, w Archikatedrze Wrocławskiej odprawiona została Eucharystia w dniu patronalnego święta Wrocławia. Mszy św. koncelebrowanej przewdoniczył abp Jóżef Kupny, Metropolita Wrocławski, Wielki Kanclerz PWT. Homilię wygłosił nowy Doktor Honorowy bp Ignacy Dec:


Do pobrania (mp3)Bp prof. dr hab. Ignacy Dec po swoich studiach na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1970-76) pracował przez trzy lata jako wikariusz w parafii pw. Świętej Rodziny we Wrocławiu i równocześnie podjął zajęcia dydaktyczne w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym i w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W 1982 roku rozpoczął pracę w Seminarium Duchownym jako prefekt (1982-84), wicerektor (1984-88) i rektor (1988-1995). W roku 1991 habilitował się na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt: „Transcendencja bytu ludzkiego w ujęciu twórców Szkoły Lubelskiej” na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Kolokwium habilitacyjne odbyło się dnia 13 czerwca 1991 r. W 1992 roku objął funkcję rektora PWT we Wrocławiu, pełniąc ją przez 12 lat.

Warto podkreślić, że w I semestrze roku akademickiego 1981/1982 (do ogłoszenia stanu wojennego – 13 XII 1981) prowadził wykład monograficzny z wybranych zagadnień z antropologii filozoficznej na Politechnice Wrocławskiej, zaś w latach 2002-2004 prowadził zajęcia naukowo-dydaktyczne w Uniwersytecie Wrocławskim, w Instytucie Pedagogiki oraz seminarium naukowe, na którym napisano 7 prac magisterskich. Od roku 2004 prowadzi wykład kursoryczny z antropologii filozoficznej i metafizyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Świdnicy.

Kierunki jego zainteresowań naukowych to: filozofia chrześcijańska (tomizm, egzystencjalizm chrześcijański), antropologia filozoficzna (klasyczna i współczesna), historia filozofii nowożytnej (problem transcendencji człowieka w przyrodzie – teoria poznania, miłości, wolności, kultury). Jest promotorem sześciu doktoratów honoris causa (kard. Henryk Gulbinowicz – 2 II 1995; kard. Joseph Ratzinger – 27 X 2000; prof. dr hab. Jan Kmita – 15 V 2002; kard. Angelo Sodano – 9 X 2002; prof. dr hab. Franciszek Ziejka – 7 X 2003; ks. abp Marian Gołębiewski – 13 XI 2008).


Do końca roku 2018 wypromował 24 doktorów (PWT, Wrocław – 23; KUL – 1), 40 licencjatów rzymskich – PWT oraz 232 magistrów (PWT, Wrocław – 225; Uniwersytet Wrocławski – 7). Wystąpił jako recenzent w siedmiu przewodach habilitacyjnych (KUL, PAT, UKSW, PWT Wrocław) i czterdziestu pięciu doktorskich (KUL, Uniwersytet Wrocławski, UKSW, UWM, PWT Wrocław). Napisał siedem recenzji do tytułu naukowego profesora (PAT, KUL, UMK, PWT Wrocław, UŚ) i 3 na stanowisko profesora. Jako rektor PWT we Wrocławiu, prowadził w PWT we Wrocławiu 28 kolokwiów habilitacyjnych, 79 publicznych obron rozpraw doktorskich. Przewodniczył 154 egzaminom licencjackim i 1642 magisterskim.


24 lutego 2004 r. został mianowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II pierwszym biskupem diecezji świdnickiej. Święcenia biskupie przyjął 25 marca 2004 roku w katedrze świdnickiej. Głównym konsekratorem był kard. Henryk Gulbinowicz, arcybiskup metropolita wrocławski a współkonsekratorami byli: bp Tadeusz Rybak, pierwszy biskup legnicki i bp Józef Pazdur, biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej. Jako hasło swojego biskupiego posługiwania obrał słowa: Misericordia et Veritas – „Miłosierdzie i Prawda”.


Szczegółowy życiorys ks. bp. prof. dr. hab. Ignacego Deca na stronie kurii diecezjalnej w Świdnicy – link.

 

Galeria zdjęć.