logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Absolwenci odebrali dyplomy

dyplom news

Studenci teologii, pedagogiki oraz studiów podyplomowych odebrali dyplomy ukończenia studiów. W tym roku mury uczelni opuściło ponad dziewięćdziesięciu absolwentów.

 

Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu w roku akademickim 2018/2019, odbyła się w czwartek, 7 lipca w Sali Senatu. Poprzedziła je Eucharystia sprawowana w kościele pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła, której przewodniczył Rektor PWT ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec.

 

W tym roku jednolite studia magisterskie z teologii ukończyło osiemnaście osób. Dyplomy licencjackie z pedagogiki otrzymało dwudziestu czterech absolwentów, zaś studia magisterskie na tym kierunku zakończyło szesnaścioro studentów. Świadectwa ukończenia Podyplomowych Studiów Teologicznych/Teologiczno-Katechetycznych odebrało dwudziestu siedmiu absolwentów. Wśród kończących studia podyplomowe są także dwie osoby z Psychoterapii jak również – po raz pierwszy – siedmiu absolwentów Podyplomowych Studiów Katechezy Przedszkolnej.

 

Do tej liczby dodać należy jeszcze magistrów teologii cyklu A – kapłańskiego. Neoprezbiterzy odebrali swoje dyplomy wcześniej, ponieważ święcenia prezbiteratu w afiliowanych seminariach duchownych odbyły się w maju. W sumie dyplomy magistrów teologii PWT otrzymało 22 neoprezbiterów.

 

GALERIA ZDJĘĆ