logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Kandydaci na teologów

rozmowa news

Pierwsi kandydaci na teologów przybyli w poniedziałek 22.07 na ostatni etap rekrutacji na studia teologiczne. Podczas rozmowy rekrutacyjnej spotkali się z prorektorem PWT ks. dr. hab. Sławomirem Stasiakiem, prof. PWT.

 

Kandydatami na studia, którzy dzisiaj przybyli na ul. Katedralną 9 we Wrocławiu, były osoby z trzech województw i aż z czterech diecezji w Polsce.


Rozmowa rekrutacyjna, zgodnie z uchwałą rekrutacyjną, jest przeprowadzana „ze względu na konieczność stwierdzenie szczególnych predyspozycji kandydatów do podjęcia studiów na kierunku teologia” (par. 1, pkt. 8), i obejmuje zakres materiału przewidziany programem nauczania religii w szkole średniej (por. zał. 1).