logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Organizacja zajęć od października

covid 19 newsW związku z trwającą pandemią koronawirusa, Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu wydał zarządzenie w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na studiach w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

 

Treść całości zarządzenia dostępna jest TUTAJ - KLIKNIJ.

 

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021:

 • zajęcia dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych na kierunku teologia i pedagogika i pierwszego roku studiów niestacjonarnych odbywają się w formie tradycyjnej przez jeden miesiąc (październik), a potem prowadzone są zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  Zajęcia prowadzone stacjonarnie w formie tradycyjnej będą odbywały się zgodnie w wytycznymi opracowanymi przez Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego w związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem SARS-CoV-2.

 • zajęcia dydaktyczne dla pozostałych roczników studiów stacjonarnych (II-V cykl B i II-VI cykl A) na kierunku teologia odbywają się w formie mieszanej zgodnie z planem zajęć: klerycy MWSD we Wrocławiu uczestniczą w formie tradycyjnej w swoich grupach rocznikowych w budynku seminarium, natomiast studenci świeccy uczestniczą równocześnie w tych samych zajęciach w formie zdalnej.

 • zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych roczników od II rocznika na kierunku pedagogika prowadzone są zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z planem zajęć.

 • zajęcia dydaktyczne dla wszystkich studentów studiów niestacjonarnych od II rocznika odbywają się wyłącznie w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z planem zajęć.

 • zajęcia dydaktyczne w szkole doktorskiej oraz na trwających jeszcze studiach doktoranckich prowadzone są w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z planem zajęć.

 • seminaria naukowe i dyplomowe prowadzone są w formie zdalnej.

 • zajęcia dla słuchaczy wszystkich Podyplomowych Studiów w PWT są prowadzone w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z planem zajęć. Niektóre zajęcia na Podyplomowych Studiach Psychoterapii mogą się również odbywać w formie mieszanej zgodnie z decyzją Dyrektora PSP.

 • zajęcia dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i słuchaczy Akademickiego Kursu Biblijnego są zawieszone do odwołania.

 • praktyki zawodowe mają odbywać się w formie zdalnej lub mieszanej przyjętej przez podmiot, w którym odbywa się praktyka.

 • funkcjonowanie Biblioteki PWT regulują wytyczne ogłoszone na stronie ministerialnej.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zapewniające synchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia, winny być prowadzone z wykorzystaniem wskazanego narzędzia Microsoft Teams lub Google Meet.