Slide background
Slide background

Rok akademicki

2 0 2 0 / 2 0 2 1

Slide background
Slide background

PROCEDURY POSTĘPOWANIA

Slide background

W PRZYPADKU ZAKAŻENIA

Zmarł ks. dr Leon Czaja

czaja rip news

W wieku 85 lat zmarł ks. dr Leon Czaja, wieloletni wykładowca liturgiki na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

 

Ks. infułat dr Leon Czaja urodził się 10.02.1935 roku w Ueaux we Francji. Maturę uzyskał w Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Bochni w 1951 roku. Studia teologiczne ukończył we wrocławskim Seminarium Duchownym. Święcenia kapłańskie przyjął 16.02.1958 roku w archikatedrze wrocławskiej.

 

Był prefektem studiów w Seminarium Duchownym we Wrocławiu (1958-1960). W latach 1960-61 kontynuował studia ma KUL i w Rzymie, które ukończył doktoratem na podstawie pracy: „Mysterium redemptionis in homiliariis saeculis VIII et IX conscript”.

 

Przez dwa lata (1968-70) był wikariuszem parafii katedralnej we Wrocławiu. Wykładał liturgikę w Studium Katechetycznym (od 1968) i w Studium Organistowskim (od 1970).
Od 1970 roku pracował w Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej, pełniąc w niej liczne funkcje łącznie z funkcją kanclerza i wikariusza generalnego.

 

W 1984 roku został członkiem Komisji Episkopatu Polski ds. Liturgii, a pięć lat później Komisji ds. Duszpasterstwa Turystycznego. Pracował podczas Synodu Wrocławskiego jako przewodniczący Komisji ds. Liturgii.

 

Na Papieskim Wydziale Teologicznym wykładał liturgikę i był adiunktem przy Katedrze Liturgiki, Homiletyki i Kultury Muzycznej Kościoła.

 

NEKROLOG - JPG