WDD 2013 - relacja

Spis treści

Dzień drugi

Życie wieczne, zbawienie, sakramenty, modlitwa - między innymi tym tematom poświęcone były wykłady wygłoszone podczas drugiego dnia trwających na Papieskim Wydziale Teologicznym Wrocławskich Dni Duszpasterskich.

Do udziału w WDD zaproszono wyjątkowych gości z Polski i z zagranicy. Drugiego dnia uczestnicy sympozjum mieli okazję wysłuchać abp. prof. Marka Jędraszewskiego z Łodzi, bp. prof. Zbigniewa Kiernikowskiego z Siedlec, bp. dr. Jana Tyrawę z Bydgoszczy, o. prof. Jacka Salija z Warszawy oraz ks. dr. Krzysztofa Nykiela z Rzymu.

bp dr Jan TYRAWA – Biskup Bydgoski; Członek Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, Członek Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski; Członek Rady Nadzorczej Fundacji "Opoka", Członek Rady Programowej KAI.

 

 

Sens wcielenia – odpowiedź na potrzebę ludzkiego zbawienia

Do odsłuchania:

{play}media/WDD2013_2_tyrawa.mp3{/play}

Do pobrania (mp3)

 

o. prof. dr hab. Jacek SALIJ OP – profesor nauk teologicznych Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie; dr hab. nauk teologicznych ATK; wykłada teologię dogmatyczną; członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN.

 

 

Dążymy do szczęścia wiecznego, czy będziemy nim obdarzeni?

Do odsłuchania:

{play}media/WDD2013_2_salij.mp3{/play}

Do pobrania (mp3)

 

ks. dr Krzysztof NYKIEL – dr nauk teologicznych (prawo kanoniczne) Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego; Regens Penitencjarii Apostolskiej; konsultor Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

 

 

Sakramenty – Chrystus działający w swoim Kościele

Do odsłuchania:

{play}media/WDD2013_2_nykiel.mp3{/play}

Do pobrania (mp3)

 

bp prof. dr hab. Zbigniew KIERNIKOWSKI – Biskup Siedlecki; Przewodniczący Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Francji, Członek Zespołu ds. Społecznych Aspektów Intronizacji Chrystusa Króla, Członek Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski.

 

 

Kerygmat – Chrystus istotą przepowiadania i życia

Do odsłuchania:

{play}media/WDD2013_2_kiernikowski.mp3{/play}

Do pobrania (mp3)

 

abp prof. dr hab. Marek JĘDRASZEWSKI – Arcybiskup Metropolita Łódzki; prof. nauk teologicznych, dr hab. nauk teologicznych Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; Członek Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży, Członek Komisji Wychowania Katolickiego, Członek Sekcji Nauk Filozoficznych Komisji Nauki Wiary, Członek (z wyboru) Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Akademickiego.

 

Modlitwa – rozmowa z Chrystusem czy mowa o Chrystusie

Do odsłuchania:

{play}media/WDD2013_2_jedraszewski.mp3{/play}

Do pobrania (mp3)

 

Wierzę w Syna Bożego – ks. prof. USz dr hab. Andrzej DRAGUŁA (Uniwersytet Szczeciński)

Do odsłuchania:

{play}media/WDD2013_2_dragula.mp3{/play}

Do pobrania (mp3)

MW

images/WDD2013_2_1d.jpgimages/WDD2013_2_2d.jpgimages/WDD2013_2_3d.jpgimages/WDD2013_2_4d.jpgimages/WDD2013_2_5d.jpgimages/WDD2013_2_6d.jpgimages/WDD2013_2_7d.jpgimages/WDD2013_2_8d.jpgimages/WDD2013_2_9d.jpgimages/WDD2013_2_10d.jpgimages/WDD2013_2_11d.jpgimages/WDD2013_2_12d.jpgimages/WDD2013_2_13d.jpg