WDD 2013 - relacja

Spis treści

Dzień trzeci

Prawie pół tysiąca uczestników, ponad 20 prelegentów (wśród nich 7 hierarchów), 12 wykładów, 8 konwersatoriów i 2 konferencje wieczorne – tak przedstawiają się statystyki dotyczące 43. Wrocławskich Dni Duszpasterskich. Jak podkreślał jednak w podsumowaniu obrad ks. dr Marian Biskup, WDD nie można zamknąć jedynie w ramach liczb, nie jest to bowiem zwykłe sympozjum naukowe, a spotkanie o charakterze formacyjnym. Fakt ten potwierdził także abp Józef Kupny wyrażając nadzieję, że w kolejnych latach Wrocławskie Dni Duszpasterskie będą nadal stałym elementem formacji duszpasterzy, katechetów oraz innych osób zaangażowanych w życie Kościoła.

 

o. prof. dr hab. Kazimierz LUBOWICKI OMI – profesor nauk teologicznych, dr hab. nauk teologicznych (teologia duchowości) Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, dr nauk teologicznych (teologia duchowości) Papieskiego Instytutu Duchowości Teresianum w Rzymie, mgr teologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; wykłada teologię duchowości, teologię małżeństwa i rodziny; prorektor Papieskiego Wydziału Teologicznego ds. naukowo-dydaktycznych; dyrektor Instytutu Teologii Duchowości PWT; kierownik Katedry Teologii Małżeństwa i Rodziny; sekretarz Rady ds. Apostolstwa Świeckich Konferencji Episkopatu Polski.

Wzajemność w rodzinie i rodzicielstwie

Do odsłuchania:

{play}media/WDD2013_3_lubowicki.mp3{/play}

Do pobrania (mp3)

 

bp dr Marek MENDYK – Biskup Pomocniczy Diecezji Legnickiej; Członek (z wyboru) Rady Stałej, Członek Komisji Duszpasterstwa, Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego, Asystent Rady Szkół Katolickich Konferencji Episkopatu Polski; Członek Rady Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia.

 

 

Katecheza – zaszczepienie wiary, która działa przez miłość

Do odsłuchania:

{play}media/WDD2013_3_mendyk.mp3{/play}

Do pobrania (mp3)

 

ks. prof. USz dr hab. Andrzej DRAGUŁA – dr hab. nauk teologicznych (teologia pastoralna) Uniwersytetu Szczecińskiego, dr nauk teologicznych (teologia pastoralna) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; dyrektor Instytutu Filozoficzno–Teologicznego im. Edyty Stein w Zielonej Górze.

 

Praca i kultura – ofiarne działanie człowieka

Do odsłuchania:

{play}media/WDD2013_3_dragula.mp3{/play}

Do pobrania (mp3)

 

bp prof. dr hab. Andrzej SIEMIENIEWSKI – Biskup Pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej; Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Federacji Bibliotek Kościelnych "Fides"; Delegat KEP ds. Ruchu Rodzin Nazaretańskich.

 

 

Żywotność wiary Kościoła – odpowiedź na symptomy dechrystianizacji

Do odsłuchania:

{play}media/WDD2013_3_siemieniewski.mp3{/play}

Do pobrania (mp3)

 

ks. dr Marian BISKUP – dr nauk teologicznych (teologia moralna) Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, mgr teologii Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie; wykłada teologię moralną, spowiednictwo; Wikariusz Biskupi ds. Duszpasterstwa Archidiecezji Wrocławskiej.

 

 

Podsumowanie obrad 43. Wrocławskich Dni Duszpasterskich

Do odsłuchania:

{play}media/WDD2013_3_biskup.mp3{/play}

Do pobrania (mp3)

 

abp dr Józef KUPNY – Arcybiskup Metropolita Wrocławski; Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów Katolickich i Stowarzyszeń Katolickich, Członek (z wyboru) Rady Stałej, Przewodniczący Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski.

 

 

Słowo na zakończenie 43. Wrocławskich Dni Duszpasterskich

Do odsłuchania:

{play}media/WDD2013_3_kupny.mp3{/play}

Do pobrania (mp3)

 

MW

images/WDD2013_3_1d.jpgimages/WDD2013_3_2d.jpgimages/WDD2013_3_3d.jpgimages/WDD2013_3_4d.jpgimages/WDD2013_3_5d.jpgimages/WDD2013_3_6d.jpgimages/WDD2013_3_7d.jpgimages/WDD2013_3_8d.jpgimages/WDD2013_3_9d.jpgimages/WDD2013_3_10d.jpgimages/WDD2013_3_11d.jpgimages/WDD2013_3_12d.jpgimages/WDD2013_3_13d.jpgimages/WDD2013_3_14d.jpgimages/WDD2013_3_15d.jpgimages/WDD2013_3_16d.jpg