WDD 2013 - relacja

Spis treści

„Syn Boży – centrum naszej wiary" to hasło tegorocznych 43. Wrocławskich Dni Duszpasterskim, które w dniach 28 - 30 sierpnia odbywały się na Papieskim Wydziale Teologicznym. Brało w nich udział blisko pół tysiąca uczestników oraz ponad 20 prelegentów, a wśród nich 7 hierarchów. Na kolejnych stronach zamieszczamy relację z każdego dnia WDD wraz z galerią zdjęć i nagraniami wykładów.


Dzień pierwszy

Sympozjum zainaugurowała Msza św., sprawowana we wrocławskiej katedrze, której przewodniczył abp Józef Kupny. Podczas trzydniowej konferencji poruszane były tematy związane z przeżywanym rokiem duszpasterskim, do którego tradycyjnie nawiązuje coroczny temat WDD. Pierwszego dnia poruszano m.in. temat Wcielenia, któremu swoje wykłady poświęcili bp prof. Ignacy Dec oraz ks. prof. Mariusz Rosik. Abp Stanisław Gądecki zapoznał uczestników WDD z nowym programem duszpasterskim oraz wskazał na wagę przygotowań do jubileuszu chrztu Polski i Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Homilia bpa dra Adama Bałabucha

Do odsłuchania:

{play}media/WDD2013_1_balabuch.mp3{/play}

Do pobrania (mp3)

 

bp prof. dr hab. Ignacy DEC – Biskup Świdnicki; prof. nauk teologicznych, dr hab. nauk humanistycznych KUL, dr filozofii chrześcijańskiej KUL; Kierownik Katedry Antropologii i Etyki Instytutu Filozofii Chrześcijańskiej PWT we Wrocławiu PWT we Wrocławiu; Członek Rady Naukowej, Członek Komisji Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski.

 

 

Nauczyciel człowieczeństwa – humanizm Wcielenia

Do odsłuchania:

{play}media/WDD2013_1_dec.mp3{/play}

Do pobrania (mp3)

 

abp dr Stanisław GĄDECKI – Metropolita Poznański, dr nauk teologicznych (teologia biblijna) Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie, licencjat nauk teologicznych (teologia biblijna) Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie; Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa, Członek (z urzędu) Rady Stałej, Zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

 

 

„Wierzę w Syna Bożego”. Program duszpasterski na rok 2013/2014

Do odsłuchania:

{play}media/WDD2013_1_gadecki.mp3{/play}

Do pobrania (mp3)

 

ks. prof. dr hab. Mariusz ROSIK – prof. nauk teologicznych, dr hab. nauk teologicznych (teologia biblijna) PWT we Wrocławiu, lic. nauk biblijnych Papieskiego Instytutu Nauk Biblijnych w Rzymie; Dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu; wykłada egzegezę Nowego Testamentu.

 

 

Tajemnica Wcielenia w ludzkiej postaci

Do odsłuchania:

{play}media/WDD2013_1_rosik.mp3{/play}

Do pobrania (mp3)

 

Wierzę w Jezusa Chrystusa – ks. prof. USz dr hab. Andrzej DRAGUŁA (Uniwersytet Szczeciński)

Do odsłuchania:

{play}media/WDD2013_1_dragula.mp3{/play}

Do pobrania (mp3)

MW

images/WDD2013_1_1d.jpgimages/WDD2013_1_2d.jpgimages/WDD2013_1_3d.jpgimages/WDD2013_1_4d.jpgimages/WDD2013_1_5d.jpgimages/WDD2013_1_6d.jpgimages/WDD2013_1_7d.jpgimages/WDD2013_1_8d.jpgimages/WDD2013_1_9d.jpgimages/WDD2013_1_10d.jpgimages/WDD2013_1_11d.jpgimages/WDD2013_1_12d.jpgimages/WDD2013_1_13d.jpgimages/WDD2013_1_14d.jpgimages/WDD2013_1_15d.jpgimages/WDD2013_1_16d.jpgimages/WDD2013_1_17d.jpgimages/WDD2013_1_18d.jpgimages/WDD2013_1_19d.jpgimages/WDD2013_1_20d.jpgimages/WDD2013_1_21d.jpgimages/WDD2013_1_22d.jpg

 

Pragmatycznym ujęciem zagadnienia „Syn Boży – centrum naszej wiary” zajęli się prelegenci podczas trzeciego, ostatniego dnia obrad 43. Wrocławskich Dni Duszpasterskich. Była to również okazja do podsumowania tegorocznej edycji WDD oraz do podziękowań.

 


Dzień drugi

Życie wieczne, zbawienie, sakramenty, modlitwa - między innymi tym tematom poświęcone były wykłady wygłoszone podczas drugiego dnia trwających na Papieskim Wydziale Teologicznym Wrocławskich Dni Duszpasterskich.

Do udziału w WDD zaproszono wyjątkowych gości z Polski i z zagranicy. Drugiego dnia uczestnicy sympozjum mieli okazję wysłuchać abp. prof. Marka Jędraszewskiego z Łodzi, bp. prof. Zbigniewa Kiernikowskiego z Siedlec, bp. dr. Jana Tyrawę z Bydgoszczy, o. prof. Jacka Salija z Warszawy oraz ks. dr. Krzysztofa Nykiela z Rzymu.

bp dr Jan TYRAWA – Biskup Bydgoski; Członek Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, Członek Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski; Członek Rady Nadzorczej Fundacji "Opoka", Członek Rady Programowej KAI.

 

 

Sens wcielenia – odpowiedź na potrzebę ludzkiego zbawienia

Do odsłuchania:

{play}media/WDD2013_2_tyrawa.mp3{/play}

Do pobrania (mp3)

 

o. prof. dr hab. Jacek SALIJ OP – profesor nauk teologicznych Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie; dr hab. nauk teologicznych ATK; wykłada teologię dogmatyczną; członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN.

 

 

Dążymy do szczęścia wiecznego, czy będziemy nim obdarzeni?

Do odsłuchania:

{play}media/WDD2013_2_salij.mp3{/play}

Do pobrania (mp3)

 

ks. dr Krzysztof NYKIEL – dr nauk teologicznych (prawo kanoniczne) Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego; Regens Penitencjarii Apostolskiej; konsultor Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

 

 

Sakramenty – Chrystus działający w swoim Kościele

Do odsłuchania:

{play}media/WDD2013_2_nykiel.mp3{/play}

Do pobrania (mp3)

 

bp prof. dr hab. Zbigniew KIERNIKOWSKI – Biskup Siedlecki; Przewodniczący Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Francji, Członek Zespołu ds. Społecznych Aspektów Intronizacji Chrystusa Króla, Członek Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski.

 

 

Kerygmat – Chrystus istotą przepowiadania i życia

Do odsłuchania:

{play}media/WDD2013_2_kiernikowski.mp3{/play}

Do pobrania (mp3)

 

abp prof. dr hab. Marek JĘDRASZEWSKI – Arcybiskup Metropolita Łódzki; prof. nauk teologicznych, dr hab. nauk teologicznych Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; Członek Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży, Członek Komisji Wychowania Katolickiego, Członek Sekcji Nauk Filozoficznych Komisji Nauki Wiary, Członek (z wyboru) Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Akademickiego.

 

Modlitwa – rozmowa z Chrystusem czy mowa o Chrystusie

Do odsłuchania:

{play}media/WDD2013_2_jedraszewski.mp3{/play}

Do pobrania (mp3)

 

Wierzę w Syna Bożego – ks. prof. USz dr hab. Andrzej DRAGUŁA (Uniwersytet Szczeciński)

Do odsłuchania:

{play}media/WDD2013_2_dragula.mp3{/play}

Do pobrania (mp3)

MW

images/WDD2013_2_1d.jpgimages/WDD2013_2_2d.jpgimages/WDD2013_2_3d.jpgimages/WDD2013_2_4d.jpgimages/WDD2013_2_5d.jpgimages/WDD2013_2_6d.jpgimages/WDD2013_2_7d.jpgimages/WDD2013_2_8d.jpgimages/WDD2013_2_9d.jpgimages/WDD2013_2_10d.jpgimages/WDD2013_2_11d.jpgimages/WDD2013_2_12d.jpgimages/WDD2013_2_13d.jpg


Dzień trzeci

Prawie pół tysiąca uczestników, ponad 20 prelegentów (wśród nich 7 hierarchów), 12 wykładów, 8 konwersatoriów i 2 konferencje wieczorne – tak przedstawiają się statystyki dotyczące 43. Wrocławskich Dni Duszpasterskich. Jak podkreślał jednak w podsumowaniu obrad ks. dr Marian Biskup, WDD nie można zamknąć jedynie w ramach liczb, nie jest to bowiem zwykłe sympozjum naukowe, a spotkanie o charakterze formacyjnym. Fakt ten potwierdził także abp Józef Kupny wyrażając nadzieję, że w kolejnych latach Wrocławskie Dni Duszpasterskie będą nadal stałym elementem formacji duszpasterzy, katechetów oraz innych osób zaangażowanych w życie Kościoła.

 

o. prof. dr hab. Kazimierz LUBOWICKI OMI – profesor nauk teologicznych, dr hab. nauk teologicznych (teologia duchowości) Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, dr nauk teologicznych (teologia duchowości) Papieskiego Instytutu Duchowości Teresianum w Rzymie, mgr teologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; wykłada teologię duchowości, teologię małżeństwa i rodziny; prorektor Papieskiego Wydziału Teologicznego ds. naukowo-dydaktycznych; dyrektor Instytutu Teologii Duchowości PWT; kierownik Katedry Teologii Małżeństwa i Rodziny; sekretarz Rady ds. Apostolstwa Świeckich Konferencji Episkopatu Polski.

Wzajemność w rodzinie i rodzicielstwie

Do odsłuchania:

{play}media/WDD2013_3_lubowicki.mp3{/play}

Do pobrania (mp3)

 

bp dr Marek MENDYK – Biskup Pomocniczy Diecezji Legnickiej; Członek (z wyboru) Rady Stałej, Członek Komisji Duszpasterstwa, Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego, Asystent Rady Szkół Katolickich Konferencji Episkopatu Polski; Członek Rady Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia.

 

 

Katecheza – zaszczepienie wiary, która działa przez miłość

Do odsłuchania:

{play}media/WDD2013_3_mendyk.mp3{/play}

Do pobrania (mp3)

 

ks. prof. USz dr hab. Andrzej DRAGUŁA – dr hab. nauk teologicznych (teologia pastoralna) Uniwersytetu Szczecińskiego, dr nauk teologicznych (teologia pastoralna) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; dyrektor Instytutu Filozoficzno–Teologicznego im. Edyty Stein w Zielonej Górze.

 

Praca i kultura – ofiarne działanie człowieka

Do odsłuchania:

{play}media/WDD2013_3_dragula.mp3{/play}

Do pobrania (mp3)

 

bp prof. dr hab. Andrzej SIEMIENIEWSKI – Biskup Pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej; Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Federacji Bibliotek Kościelnych "Fides"; Delegat KEP ds. Ruchu Rodzin Nazaretańskich.

 

 

Żywotność wiary Kościoła – odpowiedź na symptomy dechrystianizacji

Do odsłuchania:

{play}media/WDD2013_3_siemieniewski.mp3{/play}

Do pobrania (mp3)

 

ks. dr Marian BISKUP – dr nauk teologicznych (teologia moralna) Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, mgr teologii Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie; wykłada teologię moralną, spowiednictwo; Wikariusz Biskupi ds. Duszpasterstwa Archidiecezji Wrocławskiej.

 

 

Podsumowanie obrad 43. Wrocławskich Dni Duszpasterskich

Do odsłuchania:

{play}media/WDD2013_3_biskup.mp3{/play}

Do pobrania (mp3)

 

abp dr Józef KUPNY – Arcybiskup Metropolita Wrocławski; Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów Katolickich i Stowarzyszeń Katolickich, Członek (z wyboru) Rady Stałej, Przewodniczący Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski.

 

 

Słowo na zakończenie 43. Wrocławskich Dni Duszpasterskich

Do odsłuchania:

{play}media/WDD2013_3_kupny.mp3{/play}

Do pobrania (mp3)

 

MW

images/WDD2013_3_1d.jpgimages/WDD2013_3_2d.jpgimages/WDD2013_3_3d.jpgimages/WDD2013_3_4d.jpgimages/WDD2013_3_5d.jpgimages/WDD2013_3_6d.jpgimages/WDD2013_3_7d.jpgimages/WDD2013_3_8d.jpgimages/WDD2013_3_9d.jpgimages/WDD2013_3_10d.jpgimages/WDD2013_3_11d.jpgimages/WDD2013_3_12d.jpgimages/WDD2013_3_13d.jpgimages/WDD2013_3_14d.jpgimages/WDD2013_3_15d.jpgimages/WDD2013_3_16d.jpg