WDD 2014 - relacja

Spis treści

 Dzień drugi

Współczesne wyzwania stojące przed Kościołem, małżeństwem i rodziną – tak w telegraficznym skrócie można opisać tematykę wykładów wygłoszonych 28 sierpnia, podczas drugiego dnia Wrocławskich Dni Duszpasterskich.

Czwartkowe wystąpienia rozpoczął ks. prof. dr Jarosław Merecki SDS z Papieskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną w Rzymie, nakreślając współczesne koncepcje małżeństwa. Następnie zebrani wysłuchali wykładu dominikanina, o. prof. UPJPII dr hab. Jarosława Kupczaka z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Ojciec Profesor wskazał w nim na kulturowe czynniki zagrażające dziś tożsamości rodziny. Jednym z problemów współczesnych małżeństw i rodzin jest z pewnością tzw. miłość na odległość, której swój wykład poświęcił prof. dr hab. Krystian Wojaczek z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Kolejne dwa przedłożenia miały charakter odpowiedzi na wskazane wcześniej trudności i problemy. Anna Szarycz, wiceprezydent Wrocławia przybliżyła uczestnikom WDD zadania i formy społecznej służby rodzinie. Z kolei ks. dr Przemysław Drąg, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin przy Konferencji Episkopatu Polski, wskazał na aktywność Kościoła w obszarze troski o małżeństwo i rodzinę.

Zebrani w auli PWT słuchacze mieli również szansę zapoznać się z kolejną inicjatywą prezentowaną podczas WDD. Tym razem jako praktyczny wymiar służby małżeństwu i rodzinie przedstawiono inicjatywę "Stop seksualizacji", rozpropagowaną intensywnie we Wrocławiu, skąd przeniosła się również do innych polskich miast.

Podczasa konwersatoriów poruszono tematy: liturgii wspólnoty rodzinnej (ks. prof. Stanisław Araszczuk), wpływu wywieranego przez media na ksztatowanie się obrazu małżeństwa i rodziny (ks. dr Rafał Kowalski), kryzysu małżeństwa i rodziny (dr Wiesława Stefan) oraz moralności metod leczenia niepłodności (ks. prof. PWT dr hab. Tadeusz Reroń). 

Uwieńczeniem dnia była konferencja wieczorna pt. "Świętość ciała ludzkiego" wygłoszona przez o. prof. Kazimierza Lubowickiego OMI w katedrze wrocławskiej.

MW/MK

"Współczesne koncepcje małżeństwa" – ks. prof. dr Jarosław MERECKI SDS, Papieski Instytut Studiów nad Małżeństwem i Rodziną w Rzymie

Do odsłuchania:

{play}media/28082014_Merecki.mp3{/play}

Do pobrania (mp3)

"Kulturowe zagrożenia tożsamości rodziny" – o. prof. UPJPII dr hab. Jarosław KUPCZAK OP, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Do odsłuchania:

{play}media/28082014_Kupczak.mp3{/play}

Do pobrania (mp3)

"Miłość na odległość" – prof. dr hab. Krystian WOJACZEK, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego

Do odsłuchania:

{play}media/28082014_Wojaczek.mp3{/play}

Do pobrania (mp3)

"Społeczna służba rodzinie" – Anna SZARYCZ, Wiceprezydent Wrocławia

Do odsłuchania:

{play}media/28082014_Szarycz.mp3{/play}

Do pobrania (mp3)

"Duszpasterska troska Kościoła o małżeństwo i rodzinę" – ks. dr Przemysław DRĄG, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin przy Konferencji Episkopatu Polski

Do odsłuchania:

{play}media/28082014_Drag.mp3{/play}

Do pobrania (mp3)

KONFERENCJA WIECZORNA: "Świętość ciała ludzkiego" – o. prof. dr hab. Kazimierz LUBOWICKI OMI, PWT Wrocław

Do odsłuchania:

{play}media/28082014_Lubowicki.mp3{/play}

Do pobrania (mp3)

images/28082014_1d.jpgimages/28082014_2d.jpgimages/28082014_3d.jpgimages/28082014_4d.jpgimages/28082014_5d.jpgimages/28082014_6d.jpgimages/28082014_7d.jpgimages/28082014_8d.jpgimages/28082014_9d.jpg