Bibliotheca Biblica

Redaktor serii:
Ks. prof. Mariusz Rosik

 

Teologia Starego Testamentu, IV, Księgi Prorockie
TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej,
Wrocław 2011

 
 

 

Teologia Starego Testamentu, III, Księgi Mądrościowe
TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej,
Wrocław 2011

 

 
 

Teologia Starego Testamentu, II, Księgi Historyczne
TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej,
Wrocław 2011

 
 

 

Teologia Starego Testamentu, I, Teologia Pięcioksięgu
TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej,
Wrocław 2011

 
 

 

Ikona w Nowym Testamencie. Studium Semantyczno-Egzegetyczne pojęcia eikon
J. Czerski
TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej,
Wrocław 2011


 

Ewangeliczna Tradycja o Jezusie w Liście Św. Jakuba.
Komentarz Teologiczno-Pastoralny

H. Langkammer
TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej,
Wrocław 2011
 
 

„W Chrystusie Wszyscy Będą Ożywieni" (1Kor 15,22B)
Rola Cytatów St w Pawłowej argumentacji za Zmartwychwstaniem (1Kor 15,12-58)

M. Rosik
TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej,
Wrocław 2010, ss. 440

 

Zasady wychowania w Piśmie Świętym. Studium Pastoralno-Teologiczne
M. Guzewicz
TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej,
Wrocław 2010
 

 
 

Wywyższenie w listach Św. Pawła na tle greckiej literatury klasycznej
S. Stasiak
TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej,
Wrocław 2010, ss. 444Kwestie hebrajskie w Księdze Rodzaju Św. Hieronima. Przekład i komentarz
M. Jóźwiak
TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej,
Wrocław 2010, ss. 209
 

 

Ewangelia Łukasza a świat grecko-helleński. Perspektywa literacka i ideologiczna
M. Rosik
TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej,
Wrocław 2009, ss. 407

 

  

Wprowadzenie do literatury i egzegezy żydowskiej okresu biblijnego i rabinicznego
M. Rosik
Icchak Rapoport
TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej,
Wrocław 2009, ss. 318

 

Jezus Chrystus w świetle późniejszych pism Nowego Testamentu
H. Langkammer OFM
TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej,
Wrocław 2009, ss. 164

 
 
 

Teologiczne znaczenie formuł pokutnych w Psałterzu
Z. Zdebski
TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej,
Wrocław 2009, ss. 190

 

 

Pierwszy List do Koryntian
J. Czerski
TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej,
Wrocław 2009, s. 75
 
 
 

Eschatologiczna interpretacja Nowego Testamentu w tekstach Godziny Czytań Liturgii Godzin okresu wielkanocnego
A. Makarewicz
TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej,
Wrocław 2009, s. 452

 

Judaizm u początków Ery Chrześcijańskiej
M. Rosik
TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej,
Wrocław 2008, ss. 247 [wydanie drugie]

 
 

 

Teologia Nowego Testamentu T. III, Listy Pawłowe, katolickie i List do Hebrajczyków
TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej,
Wrocław 2008

 
 

 

Teologia Nowego Testamentu T. II, Dzieło Janowe
TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej,
Wrocław 2008

 
 

 

Teologia Nowego Testamentu T. I, Ewangelie Synoptyczne i Dzieje Apostolskie
TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej,
Wrocław 2008 

Życie wierzącego w myśli Św. Pawła
S. E. Jezierska
TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej,
Wrocław 2008, s. 175Łukaszowy przekaz o powołaniu Pawła
R. Orłowski
TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej,
Wrocław 2008, s. 342Wartość Królestwa Bożego w przypowieściach Ewangelii Synoptycznych
J. Jaromin
TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej,
Wrocław 2008, ss. 216