Slide background

Aktualne zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe z dnia 28.06.2022 r.

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu poszukuje wykonawcy prac malarskich w obiekcie przy ul. Katedralnej 9 we Wrocławiu w zakresie, jak w zamówieniu:

Zapytanie ofertowe z dnia 28.06.2022r. - PLIK PDF.

Przetarg nr 1/2022 z dnia 21.03.2022 r.

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia Wykonawcy na poniżej opisany przedmiot zamówienia, tj. zakup licencji Platformy Usług Akademickich [PUA] wraz z Wirtualnym Asystentem Rekrutacji [WAR] oraz ich wdrożenie. Wdrożenie Uczelnianego Systemu Obsługi Studentów [USOS].

 

Czytaj więcej