Slide background

Sprawy studenckie

Wzory podań

Dokumenty dotyczące praktyk szkolnych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela religii.

Pliki pdf do pobrani

Wzory oświadczeń i zgód

Pliki pdf i word do pobrania:

Dokumenty wymagane w związku z pracą dyplomową

Wyjaśnienie w sprawie oprawy prac dyplomowych

 

Prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie) powinny być wydrukowane dwustronnie w formacie A4 i oprawione w miękką oprawę (nie bindowane spiralą). W każdym egzemplarzu pracy powinny się znaleźć:


• Oświadczenie o samodzielności


• Oświadczenie studenta udostępnieniu w bibliotece
(w załącznikach)


W dziekanacie student składa:


• pracę dyplomową w dwóch egzemplarzach (dla recenzenta i archiwum biblioteki)
• wersję elektroniczną na płycie CD (w Wordzie lub pdf w jednym pliku)
• podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego
• wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego
(podanie i wniosek w załącznikach)


Egzemplarz dla Promotora wręcza indywidualnie.


Przed egzaminem student wnosi opłatę za dyplom zgodnie z TABELĄ OPŁAT.

 

Statuty i kodeksy

Inne dokumenty (regulaminy, zarządzenia i uchwały) - link