Slide background

PWT

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

 

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu (PWT, łac. Pontificia Facultas Theologica Wratislaviensis) jest katolicką uczelnią teologiczną powstałą w 1968 roku.

Nawiązuje do tradycji Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wrocławskiego, który zaprzestał działalności w 1945 w wyniku decyzji władz państwowych o rozdziale wydziałów teologicznych od uniwersytetów.

Uczelnia posiada strukturę jednowydziałową i naucza w duchu katolickim. Ma prawo nadawać stopnie naukowe licencjata po studiach licencjackich tzw. rzymskich (2-letnie po magisterium), doktora nauk teologicznych, doktora habilitowanego nauk teologicznych oraz popierać wniosek o nadanie tytułu naukowego profesora nauk teologicznych.