Slide background

Struktura Wydziału

 

 • Instytut Filozofii Chrześcijańskiej i Nauk Społecznych
  - Katedra Antropologii, Etyki i Teorii Poznania
  - Katedra Historii Filozofii 
  - Katedra Metafizyki 
  - Katedra Pedagogiki Ogólnej 
  - Katedra Pedagogiki Społecznej 
  - Katedra Historii Wychowania 
  - Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Politycznej 
  - Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Religii 
  - Katedra Komunikacji Religijnej 

 • Instytut Historii Kościoła i Teologii Pastoralnej
  - Katedra Historii Kościoła w Starożytności i Średniowieczu oraz Patrologii 
  - Katedra Historii Kościoła w Czasach Nowożytnych i Współczesnych 
  - Katedra Nowej Ewangelizacji 
  - Katedra Teologii Pastoralnej Szczegółowej 
  - Katedra Prawa Kanonicznego i Prawa Wyznaniowego
  - Katedra Katechetyki 
  - Katedra Liturgiki, Homiletyki i Kultury Muzycznej Kościoła 

 • Instytut Nauk Biblijnych
  - Katedra Egzegezy Starego Testamentu 
  - Katedra Egzegezy Nowego Testamentu 
  - Katedra Teologii Starego Testamentu 
  - Katedra Teologii Nowego Testamentu 

 • Instytut Teologii Systematycznej i DuchowościInstytut Teologii Systematycznej i Duchowości
  - Katedra Teologii Fundamentalnej i Religiologii 
  - I Katedra Teologii Dogmatycznej 
  - II Katedra Teologii Dogmatycznej 
  - Katedra Eklezjologii i Sakramentologii 
  - Katedra Ekumenizmu i Dialogu Międzykulturowego 
  - Katedra Teologii Moralnej 
  - Katedra Teologii Duchowości 
  - Katedra Duchowości Kapłańskiej i Życia Konsekrowanego 
  - Katedra Teologii Małżeństwa i Rodziny