Slide background

Przewody doktorskiePRZEWODY DOKTORSKIE - 2022

1. P. mgr lic. Urszula Potyczka, Analiza zmian obrazu siebie wśród adolescentów wybranych legnickich szkół gimnazjalnych i licealnych, przewód wszczęty 18.03.2019 r., promotor ks. dr hab. Robert Zapotoczny.

2. O. mgr lic. Grzegorz Adamus OFM, Rady ewangeliczne w procesie adaptacji Konstytucji Generalnych Zakonu Braci Mniejszych po II Soborze Watykańskim, przewód wszczęty 8.04.2019 r., promotor bp prof. dr hab. Jacek Kiciński CMF.

PRZEWODY DOKTORSKIE - 2021

1. Ks. mgr lic. Leonard Wilczyński SDBSalezjańskie oratorium miejscem formacji liturgicznej. Studium liturgiczno-pastoralne, przewód wszczęty 30.04.2019 r., promotor ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk.

 

2. Ks. mgr lic. Kamil WiącekRozwój duszpasterstwa na terenie rejonu łęknickiego w latach 1945-2015, przewód wszczęty 18.03.2019r., promotor ks. dr hab. Norbert Jerzak.

3.Mgr lic. Krzysztof Bogdan Grobelny, Walka o przetrwanie kościoła katolickiego, języka i narodu polskiego oraz budownie formacji narodowo-religijnej 1871-1921 w dekanatach krotoszyńskim i koźmińskim, przewód wszczęty 12.06.2018r., promotor ks. prof. dr hab. Mieczysław Kogut. 

4. Ks. mgr lic. Tomasz Łosiewicz SDSModele autotranscendencji w antropologii powołania chrześcijańskiego w koncepcji Luigiego Rulli i próba jej zastosowania w przygotowaniu do małżeństwa, przewód wszczęty , promotor ks. dr hab. Bogdan Giemza SDS, prof. PWT.


5. Ks. mgr lic. Piotr Stanisław Golec,
Ks. Joseph Jungnitz (1844-1918) – badacz historii liturgii na Śląsku, przewód wszczęty 28.02.2017 r., promotor ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk.

6. Ks. mgr lic. Tobiasz Józef Matkowski, Struktura i kierunki działań Kurii Administracji Apostolskiej Dolnego Śląska w latach 1945 - 1951, przewód wszczęty 8.04.2019 r., promotor ks. prof. dr hab. Mieczysław Kogut.

 

 

7. Mgr lic. Robert ZgorzelakWątki antropologiczne w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego w okresie Wielkiej Nowenny (1957-1966), przewód wszczęty 18.03.2019 r. , promotor bp prof. dr hab. Ignacy Dec.

8. O. mgr lic. Thomas Hole OFM, Antropologia teologiczna Johanna A. Möhlera i Nikolaia F. S. Grundtviga. Studium ekumeniczne, przewód wszczęty 18.12.2017 r., promotor ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek.

 

PRZEWODY DOKTORSKIE - 2020

1.  Mgr lic. Michał Albert SkwierczyńskiAutorskie prawa majątkowe do utworu kościelnego w świetle prawa kanonicznego i prawa polskiego, przewód wszczęty 18.02.2019 r., promotor ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz,

2. Mgr lic. Zbigniew Nowak, Rola przeżyć religijnych w procesie wychodzenia z uzależnienia alkoholowego u osób uczestniczących w wybranych grupach terapeutycznych, przewód wszczęty: 18 marca 2019 , promotor: ks. dr hab. Andrzej Tomko, prof. PWT,

PRZEWODY DOKTORSKIE - 2019

1.  Mgr lic. Edward OzimekMłodzież z Ruchu Światło-Życie jako wspólnota wiary i ewangelizacji na przykładzie współczesnej literatury przedmiotowej, przewód wszczęty 06.06.2011 r., promotor ks. dr hab. Piotr Sroczyński, prof. PWT

2. Ks. mgr. lic. Julian NastałekAktualność nauczania Leona Wielkiego o autorytecie doktrynalnym w Kościele, przewód wszczęty: 21.03.2013 r., promotor: ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek

3. Ks. mgr lic. Miloslav Paclik, Kerygmat chrześcijańskiej wiary wobec współczesnego ateizmu czeskiego, przewód wszczęty: 22.06.2015 r., promotor: ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec

4. o. mgr. lic. Grzegorz Wierzowiecki OFMConv, Teologia afektywna w pismach późnośredniowiecznych mistyków angielskich: historia i aktualność, przewód wszczęty: 19.06.2017 r., promotor: bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski, promotor pomocniczy: ks. dr Mirosław Kiwka

5. mgr. lic. Artur SkowronZnaczenie terminu ZHTEΩ w Ewangelii Świętego Jana, przewód wszczęty: 27.09.2013 r., promotor: ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik

6,  mgr lic. Katarzyna HalkowiczTeologiczno-dogmatyczna ocena sakramentologii Ortodoksyjnego Kościoła Koptyjskiego, przewód wszczęty 05.09.2018 r., promotor ks. dr hab. Jarosław Lipniak

7. ks. mgr lic. Tomasz SałatkaPorządek prawny i możliwość kształtowania liturgii w reformie Soboru Watykańskiego II. Studium liturgiczno-kanoniczne, przewód wszczęty 8.10.2015, promotor ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk

8. o. mgr lic. Tomasz Grabiec OFMCapKatecheza przedmałżeńska u podstaw pierwszych lat życia małżeńskiego Studium pastoralno-społeczne na podstawie badań uczestników przedmałżeńskich kursów organizowanych w Zakonie Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincji Krakowskiej, przewód wszczęty 15.01.2019 r., promotor ks. dr hab. Bogusław Drożdż, prof. PWT.

 

PRZEWODY DOKTORSKIE - 2018

1.  Ks. mgr lic. Jaroslaw Furtan, Miłość miłosierna w centrum krzewienia wspólnoty, przewód wszczęty 20.10.2017 r., promotor ks. dr hab. Robert Zapotoczny.

2. Ks. mgr lic. Krzysztof Gasperowicz SDS, Zaufanie w strukturze wiary w kontekście relacji teologii psychologii, przewód wszczęty 18.12.2017 r.,promotor ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek

3. Paweł BeygaProblem tradycji anglikańskiej w mszale dla ordynariatów personalnych dla byłych anglikanów, przewód wszczęty 10.11.2016 r., promotor ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek

4. Ks. Michael GrüteringDas Problem Selbstmitteilung Gottes im Islam innerhalb des katholishen Theologie, przewód wszczęty 4.12.2016 r., promotor ks. prof. dr hab. Bogdam Ferdek

5. Mgr lic. Paulina Nicko-Stępień, Nowy Testament w tłumaczeniu ks. Jakuba Wujka z 1593 roku. Studium wykorzystania źródeł na przykładzie tekstów Piotrowych, przewód wszczęty 19.06.2017 r., promotor ks. dr hab. Rajmund Pietkiewicz, prof. PWT

6. Mgr lic. Agnieszka Łoza, Logos jako zasada hermeneutyczna w teologicznej refleksji nad nowym ateizmem, przewód wszczęty 29.05.2014 r., promotor ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek

7. Ks. Piotr SierzchułaKościół Katolicki wobec Marksizmu w okresie międzywojennym (1918 – 1939) w świetle nauczania Kardynała Augusta Hlonda. Studium historyczno-społeczne, przewód wszczęty: 20.11.2017 r., promotor: ks. dr hab. Grzegorz Sokołowski, prof. PWT, drugi promotor: p. dr hab. Kazimiera Jaworska, prof. PWT

8. Ks. Andrzej Majka, Stanisława Kowalczyka koncepcja życia społecznego, przewód wszczęty: 30.08.2013 r., promotor: bp prof. dr hab. Ignacy Dec

 

PRZEWODY DOKTORSKIE - 2017

1. Piotr RadzimińskiPrawo naturalne jako fundament współczesnych systemów prawnych, przewód wszczęty 07.05.2013, promotor ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz.

2. Sławomir Zatwardnicki, Chalcedońska formuła “bez zmieszania i bez rozdzielania” w świetle dokumentów Międzynarodowej Komisji Teologicznej, przewód wszczęty 30.05.16, promotor ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec.

3. s. Iwona Hałamuszka CSMMAktualizacja charyzmatu Zgromadzenia Sióstr Świętej Marii Magdaleny od Pokuty w jego rozwoju historycznym, przewód wszczęty 19.04.15, promotor bp prof. dr hab. Jacek Kiciński.

4. ks. Michał Dulik, Ideał świętości chrześcijańskiej w nauczaniu Sługi Bożego ks. Roberta Spiske założyciela Zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi, przewód wszczęty 26.04.17, promotor bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski.

5. ks. Radovan HradilDziałalność prawno-normatywna kardynała Bedřicha Fürstenberga, arcybiskupa ołomunieckiego, przewód wszczęty 22.03.12, promotor ks. prof. dr hab. Edward Górecki

6. Krystyna Laszczyńska-FankanowskaCzłowiek i wartości w myśli Cypriana Norwida, przewód wszczęty 09.05.13, promotor ks. prof. dr hab. Jerzy Machnacz

7. Marcin PotyczkaEucharystia w nauczaniu św. Jana Chryzostoma, przewód wczszęty 30.08.13, promotor ks. prof. dr hab. Józef Swastek