Slide background

Samorząd Studencki

 

Samorząd Studencki Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu tworzą wszyscy studenci PWT.

Organem Samorządu Studenckiego PWT jest Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego, reprezentująca studentów PWT i działająca w interesie ogółu studentów zgodnie z Regulaminem Samorządu Studenckiego zatwierdzonym przez Senat PWT oraz Organy Smoarządu Doktorantów PWT.

 

Działalność Samorządu Studenckiego PWT regulują dokumenty: