Slide background

Doktorat z teologii

Od 1 października 2019 roku Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu oferuje dwie ścieżki umożliwiające uzyskanie stopnia naukowego doktora teologii:

  1. Szkoła doktorska PWT
  2. Specjalistyczne Studia Teologiczne

Została powołana Komisji do przeprowadzania oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021.

Sprawdź szczegóły w Zarżadzeniu Rektora - plik pdf.

 

Dokumenty dot. oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej PWT:

 

1) Normy oceny śródokresowej - plik PDF

 

2) Komunikat w sprawie harmonogramu oceny śródokresowej - plik PDF

 

3) cztery załączniki do w/w dokumentów: